Menu
Behandelingen

Wat doet een mammacareverpleegkundige?

Een mammacareverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg, voorlichting en begeleiding van vrouwen met een borstafwijking. Zij werkt nauw samen met uw behandelend specialist, waardoor zij goed op de hoogte is van uw specifieke situatie.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 80

Hoe kom ik er?

Route 50
Lees voor

Wat doet een mammacareverpleegkundige?

Als u wordt behandeld voor een afwijking in uw borst(en) komt u verschillende keren in contact met de mammacareverpleegkundige, namelijk:

Na de onderzoeken

Wanneer de uitslag van de onderzoeken, de diagnose en het behandelplan met u besproken is, zal de mammacareverpleegkundige u begeleiden, uw vragen beantwoorden en aanvullende informatie verstrekken. Het informatiegesprek over de opname, de operatie en het ontslag duurt 60 minuten.

Na de operatie

Na de operatie wordt de uitslag van het weefselonderzoek en een eventueel noodzakelijke vervolgbehandeling met u besproken in het Borstcentrum. Aansluitend biedt de mammacareverpleegkundige opvang, geeft eventueel aanvullende informatie en controleert de wond.

Nazorg

In een vervolgafspraak kan de mammacareverpleegkundige uw vragen beantwoorden over bijvoorbeeld vochtophoping onder de wond, lymfoedeem, borstprotheses, borstreconstructie, seksualiteit, revalidatie en lotgenotencontact. Alle onderwerpen die met uw ziekte te maken kunnen hebben, zijn bespreekbaar. Hierbij kunt u denken aan praktische informatie over uw ziekte, de behandeling en de mogelijke gevolgen hiervan op de langere termijn. Zij kan u adviezen geven of in overleg met de behandelend specialist, u doorverwijzen naar andere hulpverleners. Een vervolgafspraak duurt 15 minuten.

Downloads

Wilt u meer informatie over de mammacareverpleegkundige en wat u kunt verwachten? Download de folder hieronder.