Menu
Behandelingen

Kapsulectomie en prothesewissel

Komt u binnenkort voor het verwijderen van kapsel rond uw borstprothese en het verwisselen of verwijderen van uw borstprothesen? Voor deze operatie verblijft u 2 tot 3 dagen in het ziekenhuis. Hier leest u meer over de gang van zaken rond de operatie.

Afdeling(en)

Hoe kom ik er?

Route 75
Lees voor

Hoe gaat een kapsulectomie en prothesewissel?

De chirurg zal via de borstplooi, meestal gebruikmakend van de al aanwezige littekens, het kapsel en de prothese proberen te verwijderen. Hierna kan een nieuwe prothese, die de chirurg poliklinisch met u heeft besproken, in de wond worden ingebracht.

Risico's en bijwerkingen

Bij iedere operatie is er kans op gangbare complicaties zoals infecties, bloeduitstortingen en bloedingen. Het opnieuw optreden van een kapselschrompeling is helaas mogelijk.

Doorgaans wordt een drain in de wond achtergelaten om overtollig bloed en vocht af te voeren. De eerste dagen na de operatie ervaart u een stuwinggevoel in uw borsten. Bewegen van de armen kan gevoelig zijn. Dit is een normale reactie en neemt binnen 2 weken vanzelf af. De borsten kunnen de eerste 3 weken extra gespannen zijn door wondvocht en bloeduitstortingen. Na verloop van enkele maanden zal de gevoeligheid en roodheid verminderen. De hechtingen worden na ongeveer 2 weken verwijderd als u voor controle op de polikliniek komt. Hiervoor krijgt u een afspraak mee.

Resultaat

Na circa 12 maanden is het eindresultaat te beoordelen. De genezing van de littekens is niet helemaal te voorspellen, dit kan per persoon verschillen.

Downloads

Wilt u meer informatie over de kapsulectomie en prothesewissel en de leefregels? Download de folder hieronder.