Menu
Behandelingen

Implantaten houvast kunstgebit

Het doel van het plaatsen van implantaten in de onder- en/of bovenkaak is een verbeterde houvast van uw kunstgebit. Op de implantaten wordt, in een latere fase, een nieuw kunstgebit verankerd.

Lees voor

Hoe gaat het plaatsen van implantaten voor houvast van kunstgebit?

In de tandeloze bovenkaak worden 4 tot 6 implantaten geplaatst. Deze worden links en rechts symmetrisch verdeeld over de beschikbare ruimte. Ook maakt het uit of u in uw onderkaak nog eigen tanden en kiezen hebt. In dat geval wordt vaak gekozen voor 6 implantaten.

Als er voldoende bot aanwezig is, dan worden tijdens de tweede afspraak de implantaten geplaatst. Vóór de behandeling geeft de kaakchirurg u een plaatselijke verdoving die enkele minuten inwerkt. Deze verdoving zorgt ervoor dat de behandeling pijnloos verloopt.

Behandeling

Een implantaat moet rondom in bot worden aangebracht. Hierdoor kan het in de onder- en bovenkaak nodig zijn om voor het plaatsen van het implantaat in een aparte behandeling bot aan te brengen.

Downloads

Wilt u meer informatie over implantaten als houvast voor het kunstgebit? Download de folder hieronder.