Menu
Behandelingen

Implantaten

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

Lees voor

Hoe gaat het inbrengen van implantaten?

De kaakchirurg brengt de implantaten in onder plaatselijke verdoving. Het tandvlees wordt open gemaakt op de plek waar het implantaat moet komen zodat het kaakbot zichtbaar wordt. Daarna boort hij een gaatje in het bot geboord op de juiste dikte en breedte. Daarin wordt het implantaat geschroefd. Het tandvlees wordt daarna gehecht. Er kunnen meerdere implantaten per keer worden ingebracht.

De implantaten moeten ongeveer 2 tot 3 maanden ingroeien voordat de tandarts er een kroon of prothese er op kan maken.

Nazorg

Een implantaat onder een kroon of brug zit verankerd in het bot. Het is erg belangrijk dat u de overgang van de kroon of brug naar het tandvlees goed schoonmaakt. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel , ragers of flossdraad. Bij een slechte mondhygiëne kunt u uw implantaten verliezen.

Kosten

Deze behandeling valt niet onder de basisverzekering. Dit betekent dat u zelf de behandeling betaalt. Alleen implantaten in een ernstig geslonken en volledig tandenloze kaak, komen hier in principe voor in aanmerking. Om u inzicht te geven in de kosten ontvangt van tevoren een overzicht met het totaalbedrag van de implantaatbehandeling.

Heeft u een aanvullende verzekering voor tandheelkunde afgesloten?
Dan is het mogelijk dat u op basis hiervan voor (gedeeltelijke) vergoeding van de implantaatbehandeling in aanmerking komt. Dit betekent dat u de nota, die u krijgt, zelf moet betalen. De nota kunt u vervolgens indienen bij uw verzekering. Deze wordt dan volgens de geldende polisvoorwaarden behandeld door uw verzekeraar.

Downloads

Wilt u meer informatie over implantaten en wat u kunt verwachten? Download de folders hieronder.