Menu
Behandelingen

Het RSV (Respiratoir Syncytieel Virus)

RSV staat voor Respirator Syncytieel Virus, de meest voorkomende oorzaak van ernstige luchtweginfecties bij baby’s en kinderen onder de vier jaar. Het virus komt zoveel voor, dat ieder kind ermee besmet is geweest tegen de tijd dat het drie jaar is.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 80

Hoe kom ik er?

Route 120
Lees voor

Wat is RSV (Respiratoir Syncytieel Virus)?

Bij de meeste kleine kinderen uit de besmetting zich in een onschuldige luchtweginfectie die niet te onderscheiden is van een gewone verkoudheid.

Wanneer komt RSV voor?

RSV komt het hele jaar voor, maar vooral in de wintermaanden.

Wat zijn de symptomen van RSV?

De symptomen van RSV beperken zich vaak tot een verstopte neus of een loopneus, hoesten en soms oorontsteking. Opname in het ziekenhuis of extra behandeling is meestal niet nodig, ook niet als de lagere luchtwegen geïnfecteerd raken, hetgeen vaak voor komt. Bij infectie van de lagere luchtwegen heeft het kind enkele dagen lichte koorts, problemen met de ademhaling (die één tot twee weken kunnen aanhouden) en een hoest die soms langer duurt dan twee weken.

Kan RSV ernstig zijn?

Ja. Bij een baby of klein kind dat voor het eerst besmet is geraakt met RSV, kan zich een ernstige infectie ontwikkelen in de lagere luchtwegen. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen met deze infectie opgenomen in het ziekenhuis. Pasgeborenen of te vroeg geboren baby’s en baby’s met onderliggende aandoeningen, zoals erfelijke hart- en longafwijkingen, moeten meestal worden opgenomen.

Als mijn kind RSV heeft, hoe wordt dit dan behandeld?

In de meeste gevallen blijft de RSV-infectie beperkt tot een gewone verkoudheid en is er geen specifieke behandeling nodig. Als uw kind koorts heeft, kan uw arts hiervoor medicijnen voorschrijven. De meeste kinderen die RSV-symptomen vertonen (een verstopte neus en hoesten) hebben geen andere medicijnen nodig dan neusdruppels. Mocht het echter zo zijn dat uw kind ernstige symptomen van RSV vertoont, dan kan opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn. Soms heeft een kind extra zuurstof nodig. Uw arts kan kiezen voor het toedienen van medicijnen via een vernevelaar. Dit is afhankelijk van de ernst van de ziekte, eventuele onderliggende aandoeningen en verscheidene andere factoren. Ook krijgen kinderen soms extra vocht en energie via een infuus of voeding via een sonde in de maag. Bovenal bieden we zoveel mogelijk rust. Na één week is uw kind meestal opgeknapt, jonge kinderen doen er meestal wat langer over.

Hoe voorkom ik dat mijn kind besmet raakt met RSV?

Zowel kinderen als volwassenen kunnen besmet raken met het virus. Bij oudere kinderen en volwassenen beperkt de infectie zich meestal tot een gewone verkoudheid. Het virus wordt overgebracht door hoesten en hand- en neuscontact met iemand die besmet is. Een baby raakt meestal besmet met het virus door contact met een kind dat of volwassene die gewoon verkouden blijkt te zijn. Zoals eerder aangegeven komt RSV in de winter het meest voor. Omdat het zich voordoet in explosies / epidemieën, is het niet mogelijk een besmetting met RSV bij een gezond kind te voorkomen. Als een lid van het gezin besmet is, kunt u extra voorzorgsmaatregelen treffen, zoals regelmatig handen wassen en zorgen dat de baby niet besmet wordt via zakdoeken en andere voorwerpen.

Kan mijn kind opnieuw RSV krijgen?

Hoewel het mogelijk is dat een kind opnieuw een RSV-infectie oploopt, is het zeer waarschijnlijk dat de symptomen veel minder ernstig zijn dan de eerste keer.

Verzwakt RSV de longen van mijn kind, waardoor het in de toekomst vatbaarder zal zijn voor longontsteking?

De meeste kinderen herstellen volledig en zullen in de toekomst bij een luchtweginfectie niet meer problemen ondervinden dan ieder ander kind. Er zijn wel gevallen bekend van kinderen die vatbaarder zijn geworden voor latere problemen met de luchtwegen. Deze vatbaarheid zou echter ook te maken kunnen hebben met andere onderliggende medische omstandigheden of een allergie.