Menu
Behandelingen

Halsslagaderoperatie

Wanneer uw behandelend specialist heeft voorgesteld om een halsslagaderoperatie bij u uit te voeren, heeft u een ernstige vernauwing van de halsslagader (een vernauwing van 70% of meer). Door een operatie wordt de kans op een (nieuwe) beroerte verkleind.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 60

Hoe kom ik er?

Route 77
Lees voor

Wat is een halsslagaderoperatie?

De verpleegkundige begeleidt u naar uw kamer en vertelt u hoe laat uw operatie plaatsvindt. Houdt u er rekening mee dat dit een streeftijd is: in onvoorziene gevallen kan het tijdstip veranderen. Daarna wordt u voorbereid op de operatie. U krijgt operatiekleding om aan te trekken, pijnstillers en rustgevende medicijnen. Verwijder eventuele aanwezige make-up , contactlenzen, een gehoorapparaat of kunstgebit.

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de afdeling Klinische NeuroFysiologie (KNF). Hier voert de laborant een Electro Encefalogram (EEG) onderzoek uit. Dit is een hersenfilmpje, waarbij de bloedvaten in uw hoofd onderzocht worden. Vervolgens wordt u naar de operatiekamer (OK) gebracht.

Op de OK

Op de OK krijgt u een infuus aangelegd voor vochttoediening en een blaaskatheter voor de afloop van urine. De anesthesioloog past de narcose toe zoals met u is besproken tijden de pre-operatieve screening. De KNF- laborant is tijdens de gehele operatie aanwezig om uw hersenfuncties te bewaken. Er wordt een snee gemaakt van de lijn van de kaakhoek (het oorlelletje) tot vlak boven het sleutelbeen. De bewuste halsslagader wordt afgeklemd. Als de hersenen tijdens het afklemmen onvoldoende bloed krijgen, plaatst de specialist tijdelijk een plastic buisje om het bloed tijdens de operatie om te leiden. Hierdoor loopt de bloedtoevoer naar de hersenen geen gevaar. De specialist verwijdert de binnenste laag van de halsslagader en het eventueel tijdelijk geplaatste plastic buisje en sluit vervolgens de halsslagader.

Nazorg

Na uw operatie wordt u naar de Intensive Care (IC) gebracht. De specialist die de operatie heeft uitgevoerd neemt contact op met uw contactpersoon. U ligt aan een infuus voor vochttoediening. U hebt een blaaskatheter voor de afloop van urine en een wonddrain voor het wondvocht. Regelmatig wordt naar de wond in uw hals gekeken, om te zien of de wond lekt en of een zwelling optreedt. Ook wordt uw bloeddruk gecontroleerd. U krijgt bloedverdunners om te voorkomen dat er stolsels in het bloed ontstaan. U kunt pijn hebben als u beweegt. De zaalarts bezoekt u en vertelt u hoe de operatie is verlopen.

De zaalarts komt dagelijks om te kijken hoe het met u gaat en raadpleegt uw behandelend specialist als er vragen zijn. Hebt u en/of uw naaste(n) behoefte aan een gesprek met de zaalarts of uw behandelend specialist? Geef dit aan bij uw verpleegkundige, dan wordt er een afspraak gemaakt. Gemiddeld blijft u 1 nacht op de IC. Daarna wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. U mag in principe de volgende dag uit bed.

Controle

U krijgt een afspraak mee om uw wond te laten controleren en uw hechtingen te laten verwijderen. Deze afspraak vindt 2 weken na uw operatie plaats. Ook krijgt u een afspraak mee om terug te komen bij uw behandelend specialist, 6 weken na uw operatie. Na ongeveer 3 maanden controleert uw behandelend specialist uw halsvaten met een duplexonderzoek om de bloeddoorstroming te controleren.

Downloads

Wilt u meer informatie over de halsslagaderoperatie of over wat u kunt verwachten? Download de folder hieronder.