Menu
Behandelingen

Golf(ers)elleboog

Er zijn veel behandelingsmogelijkheden voor een golfelleboog. Het is niet te zeggen welke behandelingsmogelijkheid duidelijk beter of slechter is. Een bepaalde methode heeft bij de ene patiënt wel en bij een andere patiënt geen resultaat. De essentie is dat overmatige of verkeerde belasting voorkomen moet worden.

Lees voor

Hoe gaat de behandeling van een golf(ers)elleboog?

Vrijwel iedere behandeling heeft volgens onderzoeken een succeskans van ongeveer 70%. Een operatie heeft waarschijnlijk nog een kleinere kans op het verdwijnen van de klachten. Mede om deze reden wordt niet aan iedereen meteen een operatie aanbevolen. Uw arts zal in overleg met u een behandelplan opstellen.

Mogelijke behandelingen

  • De eenvoudigste behandeling is zelf overmatige of verkeerde belasting en daarmee pijn te voorkomen
  • Het toedienen van lokale frictie (drukmassage) op de pijnlijkste plek kan de pijn dempen
  • Absolute rust kan worden voorgeschreven, desnoods door de elleboog in te gipsen voor een periode van 4-6 weken. Hierbij bestaat het risico op verstijving van gewrichten
  • Er zijn speciale bandjes verkrijgbaar, die om de onderarm kunnen worden aangelegd. Daarmee wordt geprobeerd de spanning op de aanhechting van de spieren aan de binnenzijde van de elleboog te verminderen. Ook bestaan er elleboogbraces die de klachten soms goed verlichten
  • Een andere mogelijkheid is een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut kan met bepaalde apparatuur en fysiotherapeutische handelingen de irritatie dempen en de spieren wat ontspannen
  • Het inspuiten van het gebied met een ontstekingsremmend middel (corticosteroïden) en een verdovingsvloeistof kan de irritatie doen verminderen
  • Ook is er een chirurgische behandeling mogelijk. Daarbij wordt de aanhechting van de spieren op de binnenzijde van de elleboog voor een deel losgemaakt en het ontstoken deel van de aanhechting verwijderd. Op die wijze wordt de irritatie opgeheven.

Risico's en bijwerkingen

Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Zo is ook bij de operatieve behandeling van een golfelleboog de normale kans op complicaties aanwezig die bij een operatie bestaan. De enige specifieke risico’s zijn nabloedingen of infectie, gelukkig treden deze zelden op. ook kan er tijdelijk irritatie van de zenuw (ulnaropathie) optreden. Een kleine bloeduitstorting ter plaatse is gebruikelijk.

Aandoeningen