Menu
Behandelingen

Gebroken heup of heupfractuur - operatie

Een gebroken heup is een probleem dat regelmatig voorkomt bij vooral ouderen door een val of een ongeval. De weg naar herstel is vaak moeilijk. De chirurg zal, in overleg met verschillende artsen, bepalen welke behandeling voor u het beste is.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 60

Hoe kom ik er?

Route 77
Lees voor

Hoe gaat een gebroken heup of heupfractuur - operatie?

Na de val of ongeval is er sprake van veel pijn. Het is meestal niet meer mogelijk om te lopen of te staan op het aangedane been. Bij binnenkomst in het ziekenhuis worden röntgenfoto’s gemaakt van uw heup. Wanneer blijkt dat uw heup gebroken is, wordt in overleg een besluit genomen over een operatie.

Mogelijke operaties

Afhankelijk van de breuk zijn verschillende operaties mogelijk. Er wordt gestreefd naar een direct belastbare oplossing. Dit betekent dat u een dag na de operatie alweer op het geopereerde been kan proberen te staan. Het streven is dat u na binnenkomst op de Spoedeisende Hulp binnen 24 uur geopereerd bent. Informatie over de mogelijke operaties vindt u in de folder, deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Opnamegesprek

Bij opname op de afdeling wordt een opnamegesprek gevoerd met u en meestal met uw contactpersoon erbij. Samen kunnen we dan goed in kaart brengen hoe uw situatie eruit zag voordat u opgenomen bent. Daar horen ook vragen bij over uw voedingstoestand, hoe uw thuissituatie eruit ziet en of u al hulp krijgt. Tevens wordt bij mensen boven de 70 jaar een uitgebreide vragenlijst ingevuld om extra risico’s in kaart te brengen en daar de zorg op aan te passen.

Informatie rondom de operatie

 • Voor de operatie moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u niet mag eten, drinken en roken. Tot 2 uur voor de operatie mag u wel af en toe een slokje water drinken.
 • U krijgt een operatiejasje aan. Dit is het enige dat u dan aan mag hebben.
 • U heeft een catheter gekregen op de Spoed Eisende Hulp of u krijgt een catheter tijdens de operatie. Deze zal verwijderd worden indien u zich weer wat beter kunt bewegen.
 • Ook krijgt u een infuus waardoor vocht en medicijnen toegediend kunnen worden.
 • Als u naar de operatieafdeling mag, zal de verpleging dit doorgeven aan uw 1e contactpersoon.
 • De operatie vindt meestal plaats onder regionale verdoving door middel van een ruggenprik. Meestal zal u niet kunnen zitten en daarom wordt de ruggenprik gegeven als u een roesje heeft. Dit bespreekt de anesthesioloog met u. U kunt tijdens de operatie met een koptelefoon luisteren naar muziek. Als u tijdens de operatie wilt slapen, dan kunt u dit bespreken met de anesthesioloog.
 • De operatie duurt gemiddeld 1,5 uur.
 • De arts belt na de operatie de 1e contactpersoon.
 • Na de operatie verblijft u enige tijd op uitslaapkamer of op de intensive care (als de uitslaapkamer gesloten is). Als de controles zoals bloeddruk en hartslag goed zijn, dan gaat u weer terug naar de afdeling.
 • Als u weer terug bent op de afdeling belt de verpleging de 1e contactpersoon en kan hij/zij bij u langs komen.
 • Op de afdeling komt de verpleegkundige regelmatig controleren hoe het met u gaat. De verpleegkundige controleert of uw hartslag, bloeddruk, zuurstofgehalte en temperatuur goed zijn. Ook kijkt hij/zij naar de wond en vraagt of u pijn heeft of misselijk bent. Geef op tijd aan als u iets wilt krijgen tegen de pijn of de misselijkheid.
 • De dag van de operatie blijft u op bed om de wond rust te geven. De dag na de operatie proberen we u al weer op de rand van het bed of op de stoel te helpen met behulp van verpleging. Uit onderzoeken is gebleken dat dit uw herstel ten goede komt.
 • De fysiotherapie komt de 1e dag na de operatie langs om met u te oefenen op bed.

Risico's en bijwerkingen

Er zijn diversie complicaties die kunnen optreden bij een heupoperatie.

 • Infectie.
  Om dit te voorkomen krijgt u onder andere preventief antibiotica tijdens de operatie.
 • Nabloeding.
 • Luxatie van de heup.
  Dit geldt alleen bij een totale heupprothese of een kop/halsprothese. Dit wil zeggen dat de heupkop uit de kom kan schieten. Dit risico bestaat tot 3 maanden na de operatie en neemt langzaam af. Adviezen om een luxatie te voorkomen zijn:
  • draai alleen op uw zij met een kussentje tussen de benen en in het bijzijn van een verpleegkundige
  • draai het geopereerde been niet naar buiten of naar binnen
  • ga niet met uw benen (knieën) over elkaar zitten
  • houd de knieën en heup in een rechte lijn
  • blijf gedurende 6 weken op uw rug slapen (tot aan controle bij de specialist)
 • Tijdens de operatie is er een zeer kleine kans op zenuwletsel.
 • Trombose.
  Ten gevolge van de operatie, is de kans op trombose vergroot. Om de kans hierop te verkleinen krijgt u gedurende enkele weken een antistollingsmiddel (‘bloedverdunner’).
 • Ten gevolge van langdurige bedrust:
  • Doorliggen/ decubitus
   Ter preventie hiervan ligt u al op een anti-decubitusmatras en krijgt u soms blauwe sloffen aan uw voeten. U kunt zelf het volgende doen:
   • regelmatig uw billen optillen van het laken
   • niet met de hielen over het onderlaken schuren
   • pijnklachten tijdig en duidelijk aangeven, zoals: pijn aan de stuit, billen of hielen.
  • Verstijving, veroorzaakt door het samentrekken van spieren in een bepaalde houding. U kunt zelf het volgende doen:
   • oefeningen te doen van de fysiotherapie
   • gebruik geen kussentje in de knieholte
  • Longontsteking. U kunt zelf het volgende doen:
   • elk uur een paar maal diep in en uit te ademen
   • proberen 3 x per dag op de stoel te gaan en te oefenen met fysiotherapie
   • goed rechtop zitten met eten/drinken zodat u zich niet verslikt
  • Verstopping, doordat u minder beweegt in combinatie met medicatie die u soms gebruikt. U kunt zelf het volgende doen:
   • veel drinken
   • veel fruit en vezels eten
   • regelmatig bewegen

Nazorg

Revalidatie start de dag na de operatie. Wanneer de revalidatie voorspoedig verloopt, is het streven dat u enkele dagen (gemiddeld 5 dagen), na de operatie thuis of in een vervolgvoorziening verder zult gaan revalideren. In overleg met u, uw contactpersoon en het TLB (transmuraal logistiek bureau), zal beoordeeld worden, welke nazorg u nodig heeft. Heel soms is dat naar huis gaan met thuiszorg en fysiotherapie, maar meestal wordt geadviseerd om te gaan revalideren in een instelling.

Downloads

Wilt u meer informatie over de verschillende heupoperaties, nazorg en revalidatie? Download de folders hieronder.

Aandoeningen