Menu
Behandelingen

Galblaasoperatie

Als uw galblaas gruis of galstenen bevat, kan dit leiden tot pijnaanvallen of in sommige gevallen tot een ontsteking van (het gebied van) de galblaas. U kunt dan naar de afdeling Chirurgie van het Deventer Ziekenhuis verwezen worden, waar een arts of Physician Assistant (PA) beoordeelt of er een indicatie is voor een operatie.

33

dagen wachttijd tot eerste behandeling

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 60

Hoe kom ik er?

Route 77
Lees voor

Galblaas verwijderen

Ter voorbereiding op dit polikliniek bezoek vragen wij u onderstaande informatie en voorlichtingsvideo’s aandachtig te bestuderen. Hierbij wordt uitgelegd wat een galblaasoperatie inhoudt en wat u van het herstel mag verwachten. U kunt dan nadien op de polikliniek samen met de arts of Physician Assistant een weloverwogen beslissing nemen of er voor een galblaasoperatie gekozen gaat worden. Eventuele vragen naar aanleiding van deze informatie, kunt u tijdens het polikliniek bezoek aan bod laten komen.

Bekijk informatie galblaasoperatie (inclusief video's)