Menu
Behandelingen

Galblaasoperatie

Als uw klachten duidelijk te wijten zijn aan galstenen of een galblaasontsteking, moet uw galblaas verwijderd worden. Dat kan op 2 manieren: met een kijkoperatie (laparoscopie) of met een “klassieke” operatie (snee in de buik). Uw specialist bespreekt met u welke methode in uw geval het beste is.

48

dagen wachttijd tot eerste behandeling

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 00

Hoe kom ik er?

Route 77
Lees voor

Wat is een galblaasoperatie?

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening.

Kijkoperatie

De specialist maakt eerst een sneetje vlakbij de navel en brengt via dit sneetje een laparoscoop in uw buik. Dat is een lange rechte pijp met een kleine camera en een lampje erop. Uw buik wordt opgevuld met gas (kooldioxide), da t zorgt voor goed zicht. De specialist kan via een monitor binnenin uw buik kijken. Vervolgens worden er nog een paar sneetjes in uw buik gemaakt. Door deze sneetjes brengt de specialist een instrument in waarmee de galblaas verwijderd wordt.

Klassieke operatie

De specialist begint met de operatie en maakt een opening van ongeveer 10 tot 20 cm in uw buik. Het is een rechte snee van boven naar beneden in uw bovenbuik of een schuine snee aan de rechterkant van uw buik onder de ribben. Daarna verwijdert de specialist de galblaas. Eventueel worden galstenen uit de galwegen verwijderd. Soms wordt een drain aangelegd voor het afvoeren van gal en/of wondvocht.

Risico's en bijwerkingen

Ondergaat u een kijkoperatie dan kan het gas (kooldioxide) in uw buik kan uw middenrif een beetje prikkelen. Daardoor kunt u na de operatie 24 tot 48 uur last hebben van een gevoelige schouder. Dit gaat vanzelf over.

Wanneer u ene klassieke operatie ondergaat kunt u een wonddrain krijgen. Afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht bepaalt uw specialist wanneer de drain verwijderd mag worden. Het kan nodig zijn om u tijdens de narcose een blaaskatheter te geven. Dat is een dun, plastic slangetje waardoor de urine wordt afgevoerd. Deze katheter wordt tijdens de narcose weer verwijderd, maar u kunt na de operatie een beetje branderige pijn voelen tijdens het plassen. Dit verdwijnt vanzelf. U kunt ook een maagsonde krijgen. Dat is een slangetje dat via de neus naar de maag loopt. Hierdoor blijft uw maag na de operatie leeg en dat voorkomt dat u moet overgeven. Uw specialist bekijkt wanneer de maagsonde verwijderd mag worden.

De uitslag

De zaalarts zal u vertellen hoe de operatie verlopen is. Als er galstenen in de galblaas zaten krijgt u die in een potje mee. Van het weefselonderzoek krijgt u de uitslag als u voor controle op de polikliniek komt.

Controle

Na 10 tot 12 dagen komt u naar de polikliniek Heelkunde voor een controle. U krijgt hiervoor een afspraak mee. De wondverpleegkundige bespreekt met u uw herstel, controleert de wond en verwijdert zo nodig de hechtingen. Ook krijgt u de uitslag van het weefselonderzoek.

Downloads

Wilt u meer informatie over de galblaasoperatie of over wat u kunt verwachten? Download de folder hieronder.