Menu
Behandelingen

Fysiotherapie bij duizeligheid

Wanneer het evenwichtsorgaan is uitgevallen, en duizeligheid of balansproblemen die hierdoor kunnen ontstaan niet vanzelf overgaan, kan revalidatietraining onder begeleiding van een fysiotherapeut vaak een verbetering brengen.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 35

Hoe kom ik er?

Route 5
Lees voor

Hoe gaat fysiotherapie bij duizeligheid?

Wanneer de KNO-arts en de neuroloog, tijdens de dagbehandeling op de duizeligheidpoli, hebben besloten dat fysiotherapie mogelijk kan bijdragen aan een verbetering van uw duizeligheidklachten of balansproblemen zal u een afspraak voor fysiotherapie ontvangen. Deze afspraak zal de secretaresse van de duizeligheidpoli voor u maken.

Oefentherapie

De fysiotherapeut, die gespecialiseerd is in de behandeling van duizeligheidklachten of balansproblemen, neemt tijdens de kennismaking een aantal vragenlijsten met u door en maakt een start met de oefentherapie volgens Cawthorne & Cooksey. Deze therapie is gericht op het verminderen van duizeligheidsklachten en verbeteren van het evenwicht.

De 2 evenwichtsorganen, één in elk oor, zenden informatie over bewegingen van het hoofd door naar de hersenen. Deze informatie is belangrijk voor het behouden van het evenwicht (balans). Wanneer één van de evenwichtsorganen niet goed functioneert, ontstaan duizeligheid en evenwichtsstoornissen, waarbij misselijkheid en braken kunnen voorkomen. Deze toestand kan erg beangstigend zijn, maar is niet ernstig, noch levensbedreigend. Deze verschijnselen kunnen ook optreden bij de Cawthorne & Cooksey oefeningen.

Provoceren van duizeligheid

De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen om duizeligheid te provoceren. Zo wordt het proces van het herstel van het evenwichtsgevoel in de hersenen (gewenning en compensatie) versneld. Tevens compenseert het de onjuiste informatie vanuit de oren over het evenwicht. Om deze compensatie oefeningen effectief te laten zijn, moeten ze nauwgezet en regelmatig worden geoefend. Deze oefeningen en de instructie hierbij zijn beschreven en krijgt u, als huiswerkoefeningen, mee naar huis. In de behandelingen die volgen, wordt de oefentherapie herhaald en zo mogelijk uitgebreid.

Gerelateerde afdelingen