Menu
Behandelingen

Dikke darmoperatie rechtszijdig

Heeft uw behandelend specialist een dikke darmoperatie voorgesteld omdat er rechts een kwaadaardige tumor in uw dikke darm zit? Deze operatie wordt via een kijkoperatie (laparoscopisch) verricht of via een snee in de buikwand. De specialist neemt meer weg dan alleen het gedeelte waar de afwijking zit. Ook het vetweefsel dat om de darm zit, met daarin lymfeklieren worden weggehaald.

Lees voor

Hoe gaat een dikke darmoperatie rechtszijdig?

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog past de verdoving toe zoals met u is besproken tijdens de preoperatieve screening. De operatie vindt plaats via een snee in de buikwand. Daarbij wordt het gedeelte waar de afwijking zit, het vetweefsel dat om de darm zit, met daarin lymfeklieren verwijderd. De specialist hecht daarna de 2 darmdelen weer aan elkaar. Het weefsel dat de specialist heeft verwijderd, wordt onderzocht door een patholoog.

Risico's en bijwerkingen

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij een operatie aan de dikke darm kans op complicaties, zoals trombose, longontsteking, nabloeding of wondinfectie. Een wondinfectie komt af en toe voor. Het vertraagt de wondgenezing. Soms wordt de wond weer voor een deel geopend om de infectie te behandelen.

Bij een operatie aan de dikke darm kan zich ook een specifieke complicatie voordoen, namelijk een zogenoemde naadlekkage. Naadlekkage is een lek op de plaats waar de darmdelen aan elkaar gehecht zijn. In dit geval volgt er vaak opnieuw een operatie en wordt een stoma aangelegd. Een stoma is een kunstmatige uitgang voor onlasting op de buik. Een andere complicatie specifiek voor een buikoperatie is een zogenaamd ileus, waarbij de darmen stilliggen. Dit uit zich door een opgezette buik, braken en het uitblijven van windjes en ontlasting. In dit geval wordt er meestal een neus-maagslang ingebracht om maagsap af te voeren en verder onderzoek gedaan.

De uitslag

De uitslag van het weefselonderzoek is ongeveer 5 dagen na de operatie bekend.Als u dan nog opgenomen bent krijgt u de uitslag in het ziekenhuis. Er wordt een afspraak voor gemaakt zodat uw familie ook aanwezig kan zijn. Afhankelijk van de uitslag wordt er al dan niet een aanvullende behandeling voorgesteld. Als een aanvullende behandeling niet nodig is blijft u wel onder controle.

Nazorg

Als het herstel voorspoedig verloopt, kunt u na ongeveer 5 tot 7 dagen naar huis. Dat kan als u zich weer in staat voelt om naar huis te gaan; als u ontlasting heeft gehad, als u weer normaal eten kunt verdragen en u als u weinig pijn heeft. De wond is na ontslag vaak nog gevoelig, zeker als u meer gaat bewegen. U mag hiervoor 3 tot 4 keer per dag 1 of 2 tabletten paracetamol gebruiken. U mag gewoon douchen, maar nog niet in bad zolang er hechtingen zitten, of de wond nog niet dicht is. U kunt wellicht voor uzelf zorgen maar u zult nog snel vermoeid zijn. Het is dan prettig als er iemand is die kan helpen met eten koken, boodschappen doen en huishoudelijk werk.

Aandoeningen

Downloads

Wilt u meer informatie over de dikke darmoperatie en wat u kunt verwachten? Download de folder hieronder.