Menu
Behandelingen

Dikke darmoperatie (hartmann procedure)

Bij deze operatie wordt het deel van de darm waarin zich het gezwel bevindt en het omliggende vetweefsel met klieren verwijderd. Deze ingreep kan zowel via een kijkoperatie (laparoscopisch) als via een snee in de buikwand worden verricht.

Lees voor

Hoe gaat een dikke darmoperatie (hartmann procedure)?

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog past de verdoving toe zoals met u is besproken tijdens de preoperatieve screening. De operatie vindt plaats via een kijkoperatie (laparoscopisch) of via een snee in de buikwand. Bij de klassieke operatie maakt de specialist een snede in de buik, zodat hij of zij met de instrumenten bij het operatiegebied kan komen en de operatie uit kan voeren. Bij de laparoscopische operatie bedient de specialist de instrumenten via de monitor.

Er wordt een kleine snede in de buik gemaakt, waardoor CO2-gas in de buik wordt geblazen. Dit onschadelijke gas scheidt de buikwand van de interne organen, zodat er voor de specialist voldoende ruimte in de buik is ontstaan om de operatie uit te voeren. Daarna wordt er nog een aantal kleine snedes in de buik gemaakt. Via één daarvan wordt een laparoscoop in de buik gebracht. Dit is een dunne, telescoopachtige buis, die de darm op een monitor zichtbaar maakt. Via de andere snedes worden de specialistische instrumenten ingebracht, die de specialist via de monitor bedient. Tijdens de operatie wordt het aangedane deel van de darm, het vetweefsel dat om de darm zit, met daarin lymfeklieren verwijderd. Daarna hecht de specialist het onderste uiteinde dicht. Van het bovenstede uiteinde legt de specialist een tijdelijk of blijvend stoma aan. Het weefsel dat de specialist heeft verwijderd, wordt onderzocht door een patholoog.

Stoma

De stomaverpleegkundige bespreekt met u apart de stomazorg. In dit gesprek krijgt u informatiemateriaal mee

Risico's en complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij een operatie aan de dikke darm kans op complicaties zoals trombose, longontsteking, nabloeding of wondinfectie. Een wondinfectie komt af en toe voor. Het vertraagt de wondgenezing. Soms wordt de wond weer voor een deel geopend om de infectie te behandelen.

Een andere complicatie specifiek voor een buikoperatie is een ileus, waarbij de darmen stilliggen. Dit uit zich door een opgezette buik, braken en het uitblijven van windjes en ontlasting via het stoma. In dit geval wordt er meestal een neus-maagslang ingebracht om maagsap af te voeren en verder onderzoek gedaan.

De uitslag

De uitslag van het weefselonderzoek is ongeveer 5 werkdagen na de operatie bekend. Als u dan nog opgenomen bent krijgt u de uitslag in het ziekenhuis. Er wordt een afspraak voor gemaakt zodat uw familie/naaste ook aanwezig kan zijn.

Nazorg

Als het herstel voorspoedig verloopt, kunt u na ongeveer 7 tot 10 dagen naar huis. Dat kan als u zich weer in staat voelt om naar huis te gaan, als u ontlasting heeft gehad, als het stoma goed verzorgbaar is, als u weer normaal eten kunt verdragen en als u weinig pijn heeft. Thuis krijgt u ondersteuning in de stomazorg van uw thuiszorgorganisatie. U kunt verder wellicht voor uzelf zorgen maar u zult nog snel vermoeid zijn..Het is dan prettig als er iemand is die kan helpen met eten koken, boodschappen doen en huishoudelijk werk.

Als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis krijgt u afspraken mee voor de poliklinische controle bij de specialist en de stomaverpleegkundige.

De wond is na ontslag vaak nog gevoelig, zeker als u meer gaat bewegen. U mag hiervoor 3 tot 4 maal per dag 1 of 2 tabletten paracetamol gebruiken. U mag gewoon douchen maar nog niet in bad zolang er hechtingen zitten of de wond niet dicht is.

Downloads

Aandoeningen