Menu
Behandelingen

Dikke darmoperatie goedaardig

Bij deze operatie wordt het zieke darmdeel verwijderd. Dit kan zowel via een kijkoperatie (laparoscopisch) als via een gewone operatie (klassieke operatie) worden uitgevoerd. De chirurg bespreekt de keuze voor een van deze operatietechnieken vooraf met u.

Lees voor

Hoe gaat de dikke darmoperatie?

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog past de verdoving toe zoals met u is besproken tijdens de preoperatieve screening. Bij de klassieke operatie maakt de chirurg een snede in de buik, zodat hij of zij met de instrumenten bij het operatiegebied kan komen en de operatie uit kan voeren. Bij de laparoscopische operatie bedient de chirurg de instrumenten via de monitor. EEr wordt een kleine snede in de buik gemaakt, waardoor CO2-gas in de buik wordt geblazen. Dit onschadelijke gas scheidt de buikwand van de interne organen, zodat er voor de chirurg voldoende ruimte in de buik ontstaat om de operatie uit te voeren. Daarna wordt er nog een aantal kleine snedes in de buik gemaakt. Via één daarvan wordt een laparoscoop in de buik gebracht. Dit is een dunne, telescoopachtige buis, die de darm op een monitor zichtbaar maakt. Via de andere snedes worden de chirurgische instrumenten ingebracht, die de chirurg via de monitor bedient. Soms moet toch een grotere snede gemaakt worden om de operatie goed uit te voeren. Dan wordt de laparoscopische operatie een klassieke operatie. De chirurg verwijdert het zieke darmdeel. Zo nodig wordt een tijdelijk of blijvend stoma aangelegd. Het weefsel dat is verwijderd wordt nader onderzocht door de patholoog anatoom.

Stoma

Een tijdelijk of blijvend stoma is een grote verandering en roept vragen en onzekerheid op. Als een stoma is aangelegd, zal de verpleegkundige op de afdeling u leren het stoma te verzorgen. Hij of zij oefent met u en eventueel met uw partner/naaste. De stomaverpleegkundige zal u tijdens de opname en na ontslag uit het ziekenhuis bij de poliklinische controle begeleiden.

Risico's en complicaties

De risico’s op complicaties bij een operatie zijn trombose, longontsteking, nabloeding en een wondinfectie. Soms komt de darmfunctie moeilijk op gang. Bij een operatie aan de darm kan een naadlekkage optreden. Dit is een lek op de plaats waar 2 darmdelen aan elkaar zijn gehecht. Vaak volgt dan een nieuwe operatie.

De uitslag

Uw behandelend specialist bespreekt met u de uitslag van het weefsel dat is opgestuurd. Dit duurt minimaal 1 week voordat de uitslag bekend is. Het gesprek vindt altijd plaats in overleg met u, eventueel in het bijzijn van uw partner of andere naaste.

Nazorg

Als het herstel voorspoedig verloopt, kunt u na ongeveer 5 tot 7 dagen naar huis. Dat kan als u zich weer in staat voelt om naar huis te gaan; als u ontlasting heeft gehad, als eventueel het stoma goed verzorgbaar is, als u weer normaal eten kunt verdragen en u als u weinig pijn heeft. De ontlasting kan nog enige tijd dun zijn. De wond is na ontslag vaak nog gevoelig, zeker als u meer gaat bewegen. U mag hiervoor 3 tot 4 keer per dag 1 of 2 tabletten paracetamol gebruiken.

U mag gewoon douchen, maar nog niet in bad zolang er hechtingen zitten, of de wond nog niet dicht is. U kunt wellicht voor uzelf zorgen maar u zult nog snel vermoeid zijn. Het is dan prettig als er iemand is die kan helpen met eten koken, boodschappen doen en huishoudelijk werk.

Downloads