Menu
Behandelingen

Dikke darmoperatie (colectomie)

Bij deze ingreep wordt de dikke darm gedeeltelijk of geheel verwijderd, mogelijk ook de endeldarm. Behalve het aangedane deel van de darm wordt ook het vetweefsel dat om de darm zit, met daarin lymfeklieren weggehaald.

Lees voor

Wat is een dikke darmoperatie?

Wanneer bij u een kwaadaardige tumor is vastgesteld kan een specialist besluiten een colectomie uit te voeren. Bij deze ingreep wordt de dikke darm gedeeltelijk of geheel verwijderd en een blijvend stoma van de dikke darm aangelegd. Dit is een kunstmatige uitgang voor ontlasting in de buikwand.

De operatie

De anesthesioloog past de verdoving toe zoals met u is besproken tijdens de preoperatieve screening. De operatie vindt plaats via een snede in de buik. Daarbij wordt de dikke darm gedeeltelijk of geheel verwijderd, mogelijk ook de endeldarm, en het vetweefsel dat om de darm zit, met daarin lymfeklieren verwijderd. Daarna legt de specialist een blijvend stoma van de dunne darm aan. Het weefsel dat de specialist heeft verwijderd, wordt onderzocht door een patholoog.

Risico's en bijwerkingen

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij een operatie aan de dikke darm kans op complicaties zoals trombose, longontsteking, nabloeding of een wondinfectie.

Een andere complicatie specifiek voor een buikoperatie is een zogenaamd ileus, waarbij de darmen stilliggen. Dit uit zich door een opgezette buik, braken en het uitblijven van windjes en ontlasting via het stoma. In dit geval wordt er meestal een neus-maagslang ingebracht om maagsap af te voeren en verder onderzoek gedaan.

Als er wel een aansluiting is gemaakt van de darmdelen en een tijdelijk stoma is aangelegd is er risico op het optreden van naadlekkage, een lek in de aansluiting. In dat geval wordt er vaak opnieuw geopereerd.

Aandoeningen

Downloads