Menu
Behandelingen

Dialyseren na een buitenlandse vakantie

Wanneer u in het buitenland op vakantie bent geweest kunt u in een buitenlands dialysecentrum een BRMO of MRSA bacterie oplopen. Daarom moet u bij terugkomst in Nederland een paar keer dialyseren op de MRSA-kamer, apart van de andere patiënten.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 53 10

Hoe kom ik er?

Route 25
Lees voor

Hoe gaat dialyseren na een buitenlandse vakantie?

We proberen besmettingen van een BRMO of MRSA-bacterie met verschillende voorzorgsmaatregelen te voorkomen in ons ziekenhuis. BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro Organisme. MRSA staat voor Multi Resistente Staphylococcus Aureus. Het gaat dus om resistente bacteriën, dat wil zeggen dat ze ongevoelig zijn voor de meeste antibiotica. Daardoor is een infectie met een BRMO-MRSA bacterie gevaarlijker dan een gewone infectie.

U kunt de bacterie bij u dragen zonder er zelf ziek van te worden. U kunt wel iemand anders besmetten als u de bacterie bij u draagt. Daarom worden alle dialysepatiënten die naar het buitenland op vakantie zijn geweest (of die uit het buitenland hier naar toe op vakantie komen) apart gedialyseerd tot de uitslagen van de kweken bekend zijn en deze goed zijn.

Terugkeer

Zodra u terugkomt van vakantie worden er enkele kweken afgenomen: 2 uit de keel, 1 uit de neus, 1 van het perineum, 1 van het rectum en als er wonden zijn ook nog 1 wondkweek. De kweken worden opgestuurd naar het bacteriologisch laboratorium. De uitslag zal binnen 1,5 uur bekend zijn. Als bekend is dat alle kweken negatief (= positief voor u en ons) zijn, mag u weer bij de andere patiënten op zaal dialyseren.

Dialyseren

  • U mag wel samen met andere dialysepatiënten in één taxi vervoerd worden.
  • U meldt zich bij de receptie hoofdingang. Hier vraagt u naar een medewerker van de hemodialyse. Daar wacht u tot de verpleegkundige u komt ophalen.
  • Daarna gaat u meteen mee naar de MRSA kamer voor dialyse.
  • U mag niet op zaal komen bij andere dialysepatiënten.
  • Wanneer u wondjes hebt, meldt u dit direct aan de verpleegkundige.
  • De BRMO-MRSA dialyses beginnen in principe om 8.00 uur, tenzij anders met u is afgesproken