Menu
Behandelingen

Bypassoperatie (bloedvatomleidingsoperatie)

Uw behandelend specialist heeft bij u een bypassoperatie voorgesteld. Hierbij wordt een omleiding (bypass) aangelegd voor de afgesloten of ernstig vernauwde slagader.

De bovenste aansluiting van de bypass zal ter hoogte van de plek in de slagader die nog goed open is worden aangebracht.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 60

Hoe kom ik er?

Looproute 77
Lees voor

Wat is een bypass?

Arterieel vaatlijden is een aandoening van de bloedvaten met als gevolg slagadervernauwing. Deze afwijking is een gevolg van afzetting van vet in de wand en verkalking van de wand van de slagader. Vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen heeft vaak tot gevolg dat er minder bloed door kan stromen. We noemen vernauwingen of afsluitingen van een slagader in de benen ook wel etalagebenen.

Hoe verloopt de operatie?

Op de operatiekamer krijgt u eerst een infuus aangelegd voor vochttoediening en eventueel een ruggenprik ter verdoving. Soms wordt hierbij een slangetje achtergelaten om pijnstilling na de operatie toe te kunnen dienen. Daarna wordt u geopereerd. Er wordt een bypass bij u aangebracht. De duur van de operatie is ongeveer 2 tot 3 uur.

Na de operatie

Na uw operatie wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. U ligt aan een infuus voor vochttoedoening, een blaaskatheter voor de afloop van urine en een wonddrain voor de afloop van wondvocht. Eventueel heeft u een slangetje in de rug voor pijnstilling. U moet verplicht 1 tot 2 dagen bedrust houden.

Download folders