Menu
Behandelingen

Buikwandbreuk - operatie

Een breuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies wat veroorzaakt wordt door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse.

Afdeling(en)

Hoe kom ik er?

Route 77
Lees voor

Wat is een buikwandbreuk?

De zwakke plek of opening in de buikwand is de breukpoort. Deze kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van de buikwand. Uitrekking kan bijvoorbeeld optreden door toename in lichaamsgewicht., persen, veel hoesten, vaak zwaar tillen. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies (de breukzak genoemd) een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, bij persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen. De breuk wordt dan groter.

Het gevaar van een breuk schuilt in de mogelijkheid van beklemming van de breukinhoud bij een relatief nauwe breukpoort. Alleen op zuigelingenleeftijd kan nog een spontaan herstel van de zwakke plek in de buikwand optreden, daarna is het niet meer te verwachten. Bij klachten is operatie dan ook meestal nodig.

Operatie

Uw specialist heeft voorgesteld uw buikwandbreuk te opereren. Hij maakt de breuk dicht en verstevigt de buikwand eventueel met een stukje kunststof. De operatie gebeurt via een snee in uw buik (open methode) of een kijkoperatie (laparoscopisch/endoscopisch). De specialist brengt dan via een paar kleine sneetjes buisjes in. Op een van de buisjes is een camera aangesloten, zodat hij via een beeldscherm kan zien wat hij doet. De andere buisjes worden gebruikt voor zijn werkinstrumenten.

Een kijkoperatie is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat u al eerder een buikoperatie heeft gehad of de uitstulping te groot is. Uw specialist beslist over de manier van opereren. U kunt uw eigen voorkeur aangeven. Krijgt u een kijkoperatie, dan is er altijd het risico dat de specialist tijdens de operatie alsnog besluit over te gaan op de open methode.

Heeft u meerdere buikwandbreuken, dan opereert de specialist die tegelijkertijd. Meestal is een buikwandbreuk na de operatie voorgoed verdwenen. Er is een kleine kans dat de breuk terugkomt.

Meenemen

Wilt u de volgende spullen meenemen naar het ziekenhuis?

  • Uw patiëntenpas.
  • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. U kunt dit krijgen bij uw eigen apotheek. Houd het bij u omdat er in het ziekenhuis meerdere keren om gevraagd wordt.
  • Toiletartikelen, ochtendjas, pantoffels en pyjama.
  • Waardevolle spullen en sieraden kunt u beter thuislaten.

Wanneer naar huis?

U mag eventueel dezelfde dag nog naar huis. Dat hangt af van de soort operatie en het tijdstip dat u geopereerd bent. Uw specialist bespreekt dit met u. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen. De wond kan de eerste tijd pijn doen. U krijgt een recept voor pijnstillers mee. Ondersteun het wondgebied met uw hand als u moet hoesten of persen. Er kunnen na de operatie een zwelling en bloeduitstorting aanwezig zijn. Het kan enige tijd duren voordat deze verdwenen zijn. Dit is normaal.

Aandoeningen

Downloads