Menu
Behandelingen

Blaasspoeling bij blaaskanker

Heeft de uroloog met u besproken dat er blaaskanker is geconstateerd? Blaastumoren kunnen door een operatie via de plasbuis worden verwijderd. Blaasspoelingen kunnen de kans verkleinen dat deze blaastumoren terugkomen.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 50

Hoe kom ik er?

Route 3
Lees voor

Hoe gaat blaasspoeling bij blaaskanker?

Eerst wordt de blaas geleegd met een katheter. Vervolgens brengt de verpleegkundige een kleine hoeveelheid (ongeveer 50cc) van de spoelvloeistof in uw blaas. Hierna gaat de katheter er weer uit. Na het inbrengen van de vloeistof moet u proberen deze 2 uur in de blaas te houden. De spoeling heeft anders onvoldoende effect. Houdt u zich daarom aan de volgende aanwijzingen:

  • Drink weinig tijdens de spoeling.
  • Minimaal 2 uur, nadat de spoeling is ingebracht, niet plassen.
  • Daarna moet u uitplassen op een door de verpleegkundige aangewezen toilet. Na het uitplassen 2x doortrekken met gesloten deksel. Ook de heren worden verzocht zittend te plassen. Dat is nodig om verspreiding van de blaasspoeling te voorkomen. Na het toiletbezoek goed handen wassen
  • U wordt aangeraden om de handdoeken, de washandjes en het ondergoed zo heet mogelijk te wassen.

Tijdens de blaasspoeling verblijft u op de Dagbehandeling. U mag, als u wilt, wel uit bed en/of van de kamer af. Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur na de spoeling extra drinkt om infectie te voorkomen. Voor de verspreiding van de vloeistof is het goed om rond te lopen. Als u op bed wilt blijven liggen, wordt aangeraden elk kwartier te draaien op rug, zij of buik (indien mogelijk).

Nazorg

Na de spoeling hebt u wat meer aandrang om te plassen, en kan het plassen een branderig gevoel geven. Na de spoeling kan er wat bloed bij de urine zitten. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na 2 dagen spontaan. Door veel te drinken, verdwijnen eventuele bijwerkingen sneller. Als er bloed in uw urine blijft zitten, dan wordt er voor de volgende spoeling eerst overlegd met de uroloog of de spoeling door mag gaan of moet worden uitgesteld. Het is dus belangrijk dat u dit aan de verpleegkundige, die de spoeling geeft, meldt.

Downloads