Menu
Behandelingen

Beroerte

De behandeling van een beroerte kent 3 fasen. De acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase. U leest hier meer over deze fasen.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 10

Hoe kom ik er?

Route 81
Lees voor

Hoe gaat de behandeling van een beroerte?

Acute fase

Binnen de eerste 4,5 uur na een beroerte, kan oplossen van het bloedstolsel ervoor zorgen dat de schade aan het hersenweefsel beperkt blijft. Deze behandeling (trombolyse) is effectiever naarmate hij sneller wordt gestart. Het is daarom van groot belang dat de patiënt zo snel mogelijk naar de Spoedeisende Hulp wordt gebracht. Het vervolg van de behandeling is op een gespecialiseerde afdeling: de Stroke-unit. Daar wordt meteen gestart met medicijnen om toename en verergering te voorkomen. Bovendien krijgen patiënten intensieve fysiotherapie, en ergotherapie.

Revalidatiefase

Na de acute fase gaat de patiënt revalideren. De revalidatie start zo snel mogelijk na de beroerte. Dit kan thuis gebeuren, maar ook in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Ouderen komen vaker terecht in een verpleeghuis en jongeren in een revalidatiecentrum. Ongeveer 40% van de patiënten komt hier terecht. 20% van de patiënten heeft uiteindelijk blijvende verpleging nodig. Bij de behandeling zijn o.a. revalidatieartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychologen, de eigen huisarts en het maatschappelijk werk betrokken.

Chronische fase

Vaak zijn er na de revalidatie nog blijvende gevolgen van een beroerte. Helaas kunnen de uitvalsverschijnselen soms slecht herstellen. Ook kunnen er problemen zijn met het denk- en reactievermogen en kunnen eenvoudige handelingen nog ingewikkeld zijn (zoals aankleden en eten bereiden). Dit wordt vaak niet goed begrepen door de omgeving en ook voor de patiënt zelf kan dit psychische problemen veroorzaken.

Risicofactoren

Een te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, roken en diabetes kunnen het proces van slagaderverkalking versnellen. Behandeling van deze risicofactoren is belangrijk om de kans op een beroerte te verminderen. Deze behandeling bestaat enerzijds uit medicijnen om bijvoorbeeld de bloeddruk of het cholesterol te verlagen. Anderzijds is het zeker zo belangrijk om de levensstijl aan te passen door bijvoorbeeld te stoppen met roken, meer te bewegen en minder te eten. Voor optimale preventie kan het zijn dat de neuroloog u verwijst naar de Vaatpreventiepoli.

Aandoeningen

Downloads