Menu
Behandelingen

Behandeling met galantamine of rivastigmine

De geriater heeft bij u dementie vastgesteld en schrijft galantamine of rivastigmine voor. Deze medicijnen kunnen ervoor zorgen dat uw geheugen minder snel achteruitgaat.

De dementie geneest niet, maar verloopt mogelijk wat trager. De geriater en verpleegkundige van de polikliniek Geriatrie begeleiden u bij de behandeling met deze medicijnen.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 45

Hoe kom ik er?

Route 12
Lees voor

Wat is galantamine of rivastigmine?

Galantamine en rivastigmine zijn medicijnen voor mensen met een beginnende tot matig ernstige vorm van dementie. Onze hersenen hebben een sturende taak, die alleen uitgevoerd kan worden als hersencellen met elkaar in contact staan. Voor dit contact zijn bepaalde ‘boodschapperstoffen’ nodig (de zogenaamde neurotransmitters). Bij een tekort aan neurotransmitters ontstaan er problemen met de functies zoals denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en onthouden. Eén van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Galantamine en Rivastigmine verhogen de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en kunnen de ziekte vertragen en de verschijnselen verminderen.

Aandoeningen

Downloads