Menu
Behandelingen

Acute nierfunctievervangende therapie

Onze nieren zijn complexe organen die meerdere belangrijke taken hebben in ons lichaam. De belangrijkste functie is het verwijderen van afvalstoffen en van vocht uit het bloed. Daarnaast maken de nieren hormonen aan die nodig zijn voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes, voor het juiste kalkgehalte van de botten en voor het reguleren van de bloeddruk. Als dat niet meer voldoende lukt, is er sprake van nierfalen.

Afdeling(en)

Lees voor

De behandeling van acuut nierfalen

Er zijn twee vormen van nierfalen: acuut en chronisch.

Hebt u klachten die horen bij acuut nierfalen? Dan zal de arts bloed en urine onderzoeken. Aan bepaalde stoffen in bloed en urine kan vastgesteld worden of de nieren nog goed werken. Ook kan worden vastgesteld welke behandeling moet worden ingezet.

Soms herstellen de nieren zich weer na acuut nierfalen. Maar het kan voorkomen dat de schade blijvend is of erger wordt. Dan is er sprake van chronisch nierfalen.

Als de nieren minder dan 15 procent werken dan krijgt u een behandeling die de werking van de nieren overneemt. De Dialyse afdeling biedt verschillende vormen van nierfunctie vervangende therapie aan:

Nierfunctie vervangende therapie