Menu
Wond Expertise Centrum

Polikliniekbezoek Wond Expertise Centrum

Als een wond na 3 weken niet is genezen of er is geen verbetering te zien, dan kunt u uw huisarts of medisch specialist om een verwijzing vragen naar het Wond Expertise Centrum (WEC) .

Lees voor

Eerste afspraak

Voor uw eerste afspraak meldt u zich bij de balie van de polikliniek Heelkunde, Revalidatiegeneeskunde of Dermatologie. Tijdens het maken van de afspraak hoort u waar u zich kun melden. U komt dan op het spreekuur bij de wondconsulent/wondverpleegkundige en de specialist. Alle relevante gegevens worden verzamelt die van essentieel belang zijn om de juiste wondzorg te kunnen verlenen.

Als u onder behandeling bent bij een verpleegkundige van de thuiszorg of een andere zorginstelling, wilt u bij uw polikliniekbezoek uw overdrachtformulier meenemen? Dan kunnen we zo nodig met de thuiszorg een behandelplan en eventueel vervolgafspraken maken.

Vervolgafspraak

Bij de vervolgafspraken is het van belang dat u het voorgeschreven verbandmateriaal meeneemt naar de afspraak. Op die manier kan de verpleegkundig specialist van het Wond Expertise Centrum de behandeling voortzetten.

Vragen/verhinderd?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de het Wond Expertise Centrum. Als u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, verzoeken we u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen en de afspraak te verzetten. Zo kunnen we in uw plaats een andere patiënt helpen.