Menu
Wond Expertise Centrum

Diabetische voetwond

Uit onderzoek blijkt dat één op de vier patiënten met diabetes vroeg of laat te maken krijgt met een voetprobleem. Onder meer gevoelloosheid in de voet is er de oorzaak van dat mensen laat, en soms te laat, aan de bel trekken.

Op tijd behandelen voorkomt problemen

Veel mensen met diabetes krijgen last van hun voeten, ofwel ‘diabetische voet’. Bloedvaatjes en zenuwen raken beschadigd door diabetes en daardoor stroomt bloed minder goed door benen en voeten. Gevolg is dat mensen minder in hun voeten voelen en signalen van pijn niet meer opmerken. Wondjes vallen ook niet meer op en kunnen makkelijk gaan ontsteken. Door minder gevoel in de voeten kunnen mensen ook op een andere manier gaan lopen. Dat kan leiden tot vervorming van voeten en drukplekken. Bij mensen met diabetes genezen wondjes ook minder snel. Op tijd behandelen kan veel problemen voorkomen.

Revalidatiearts Marcel Riemersma van het Deventer Ziekenhuis ziet geregeld mensen op het voetenspreekuur in het Deventer Ziekenhuis die soms al dagen of zelfs weken op een spijker of een nietje lopen. ‘Zeker onder je voeten kijk je niet dagelijks en kan het snel van kwaad tot erger worden als je er niet tijdig bij bent. Ik zie hier geregeld mensen op de poli met letterlijk bloed in de schoenen of legoblokjes waar ze al tijden op rondlopen. Voeten te dicht bij een warme kachel…ze voelen het gewoon niet. Een diabetische voet is fundamenteel iets anders dan bij bijvoorbeeld reuma, waar mensen juist pijn heel hevig voelen. Bij diabetespatiënten ontbreek vaak de waarschuwingsfunctie die mensen van nature wel hebben.’
Sommige mensen breken ook hun voet omdat deze is doorgezakt zonder dat ze daar signalen voor kregen. Desondanks reageren nogal wat diabetici laconiek op een wond. Ik verbaas me er soms echt over hoe nonchalant mensen met wondjes en voetproblemen om kunnen gaan. Het probleem wordt echt onderschat. Een diabetische voet gaat vaak gepaard met vaatproblemen. Als je er vroegtijdig bij bent, kunnen we veel ellende voorkomen.’