Menu
Wond Expertise Centrum

Altijd één aanspreekpunt voor wondzorg

Het Wond Expertise Centrum (WEC) brengt alle kennis en expertise rondom wondzorg bij elkaar. ‘Met een casemanager is er altijd één lijn in de behandeling.’

Lees voor

Van doorligwonden tot diabetische voet

De meeste wonden genezen gelukkig vanzelf, maar soms vergt het herstel meer tijd en aandacht. Alle kennis en expertise over moderne wonddiagnostiek en –behandeling is gebundeld in het Wond Expertise Centrum (WEC). Eddy Koopman en Rosanne Sanders zijn de casesmanagers van het WEC. Eddy: ‘Mensen die een wond hebben die langer dan drie weken bestaat, worden naar het WEC verwezen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die kampen met doorligwonden, oncologische wonden, diabetische voetwonden of complexe wonden die niet goed willen genezen.’ In het nieuwe centrum werken onder meer vaatchirurgen, revalidatieartsen, dermatologen, wondconsulenten, –verpleegkundigen specialisten en podotherapeuten samen om de patiënt optimale zorg te bieden. Door deze samenwerking is veel knowhow aanwezig over wondbehandeling en -genezing.'

Casemanager

De patiënt krijgt binnen het WEC niet alleen de beste zorg, maar ook een eigen ‘casemanager’. Dat is een verpleegkundig specialist of een wondconsulent die samen met de patiënt bepaalt wat de beste behandeling is, én ervoor zorgt dat er één lijn is in de behandeling. Concreet: of iemand nu wordt gezien door een chirurg en/of een revalidatiearts; alle zorgverleners gaan uit van hetzelfde behandelplan. De casemanager houdt ook in de wondbehandeling thuis én patiënten kunnen met al hun vragen over de wond bij hen terecht. Rosanne: ‘We zorgen ervoor dat mensen één aanspreekpunt hebben in de zorg. Het kan niet meer zo zijn dat mensen, omdat ze wisselen van zorgverlener, een andere behandeling krijgen. De zorg wordt altijd goed afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de patiënt Maatwerk dus.’

Samenwerken

Het WEC wil z’n zorg ook buiten de muren van het ziekenhuis aanreiken. Zo zal kennis gedeeld worden met huisartsen en zorgverleners in de eerste lijn. Ook wordt samengewerkt met bijvoorbeeld verpleeg-, verzorgings- en thuiszorginstellingen. Zorgverleners daar kunnen het WEC inschakelen als ze mensen tegenkomen die specialistische wondzorg nodig hebben. Inzet is dat het WEC wondzorg kan leveren, los van waar de patiënt zich in de zorgketen bevindt.