Menu
Sportgeneeskunde

Beweegakkoord

Bewegen en sport dragen bij aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt. De Deventer (sport)organisatie heeft daarvoor het landelijk sportakkoord door vertaald naar een lokaal sport- en beweegakkoord. We willen dat zoveel mogelijk inwoners van Deventer sporten en/of bewegen. Daarvoor hebben we een sterke, duurzame en toegankelijke sport- en beweegsector nodig.

Lees voor

Gezondste gemeente met gelukkigste inwoners

Het doel van dit sport- en beweegakkoord is om verbindingen te ontwikkelen en te versterken tussen (top)sport, zorg, onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente. Dit levert meer beweging op. Verschillende doelgroepen – ook Sallanders die tot nu toe niet bewegen en/of sporten – komen beter in beeld, worden bevraagd op en begeleid naar een duurzaam sport en beweegaanbod.

Gelukkig zien we in Deventer steeds meer samenwerkingen tussen maatschappelijke organisaties in zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. Die samenwerking ontstaat niet vanzelf en is niet altijd vanzelfsprekend duurzaam. Voorafgaand aan dit sport- en beweegakkoord heeft de gemeente het afgelopen jaar bijeenkomsten georganiseerd voor sportverenigingen, zorginstellingen, scholen, bedrijfsleven, e.d. om het nieuwe beleidskader sport te formuleren. Ook in het gezondheidsbeleid is met partners een forse ambitie neergelegd: Deventer is de hoofdstad van positieve gezondheid: de gezondste gemeente met de gelukkigste inwoners. Het Deventer Ziekenhuis ondersteunt de ambities van het Beweegakkoord en zet de Sportpoli daarbij in om de doelen te bereiken.

Deventer: hoofdstad van positieve gezondheid

Partners

Partners in het Deventer Sportakkoord zijn:

 • Salland United
 • Carinova
 • Deventer Ziekenhuis
 • Gemeente Deventer
 • GGD IJsselland
 • Impulz
 • Vrijwilligerscentrale
 • Zorggroep polis
 • Scholen (Kind Centrum Rivierenwijk, SBO Panta rhei en taalschool TiNtaan)
 • Sportbedrijf Deventer
 • Sportverenigingen (Helios, Daventria, Sportclub Deventer, TTV swift, DHV)
 • Stichting Deventer Sportploeg