Menu
Revalidatiecentrum

Revalidatieprogramma COPD patiënten

Het Deventer Ziekenhuis heeft met verpleeghuis PW-Jansen een revalidatieprogramma opgezet om COPD-patiënten na een ziekenhuisopname weer terug te krijgen op hun oude conditieniveau of dit zelfs te verbeteren.

Deventer Ziekenhuis en PW-Jansen hebben een revalidatieprogramma opgezet

Het Deventer Ziekenhuis en verpleeghuis PW-Janssen hebben een revalidatieprogramma om COPD-patiënten na een ziekenhuisopname weer terug te krijgen op hun oude conditieniveau, of dit zelfs te verbeteren.

Ziekenhuisopname

Het doel van de ziekenhuisopname is het verminderen van de COPD-klachten. COPD wordt met medicijnen behandeld. Als die aanslaan, verminderen de klachten. Het revalidatieprogramma, dat voor COPD-patiënten is opgezet, start vaak al in het ziekenhuis. Zo stelt de verpleegkundige met u een dagprogramma op. De fysiotherapeut doet vervolgens de eerste oefeningen met u, op weg naar herstel. In het verpleeghuis gaat u verder met de revalidatie.

Ontslag

De longarts overlegt met de revalidatie-arts van PW-Janssen over uw ontslag en revalidatie en bespreekt dit nadien met u. Zo nodig komt de revalidatiearts al in het ziekenhuis kennis met u maken. Het Transmuraal Logistiek Bureau regelt de overplaatsing. Meestal kunt u na ongeveer 4 dagen uit het ziekenhuis worden ontslagen naar de revalidatieafdeling in PW-Janssen.

Revalidatie in PW-Janssen

In het PW-Janssen verpleeghuis wordt u opgenomen op de revalidatieafdeling, afdeling Zuidloo. U wordt begeleid door een behandelteam waarin o.a. een fysiotherapeut zit. U leert uw energie zo goed mogelijk te gebruiken waardoor uw conditie verbetert. Afhankelijk van uw conditie duurt de revalidatie 3 tot 8 weken. Aan dit verblijf, op de revalidatieafdeling in PW-Janssen, zijn kosten verbonden. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, uw gezinssituatie en uw indicatie van het CIZ.

De intake

Tijdens de intake maakt u kennis met uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er). Die is uw contactpersoon. U kunt bij de EEV-er uw wensen en gewoontes aangeven. Er wordt uitleg gegeven over het PW-Janssen verpleeghuis en de afdeling. Het dagprogramma dat u met de verpleegkundige in het ziekenhuis opstelde, gaat mee naar het PW Janssen verpleeghuis en wordt daar voortgezet. In het revalidatieplan worden verschillende doelen opgesteld, zoals het verbeteren van de conditie en spierkracht, optimaliseren van de ademhaling, optimaliseren van de medicatie en juiste inhalatietechniek, optimaliseren van het voedingspatroon, etc. Ook het maatschappelijk werk en de psycholoog worden betrokken in het traject. Naast alle fysieke aspecten, is het ook belangrijk hoe u met uw ziekte en de beperkingen ervan omgaat.

Oefenen op de afdeling

Tijdens uw revalidatie krijgt u tevens fysiotherapie. Dit gebeurt zowel in de oefenzaal van Fysiotherapie als op de afdeling. Daarnaast is het mogelijk dat de zorgverleners van de afdeling met u oefenen. Om uw herstel te bevorderen, is het belangrijk dat u regelmatig zelf oefent, volgens aanwijzingen van de fysiotherapeut.

Afronden revalidatie en nazorg

De revalidatie wordt regelmatig met u en het behandelteam geëvalueerd. Bekeken wordt hoe de revalidatie gaat en welke doelen er nog moeten worden behaald voordat u met ontslag kunt. Ook het natraject wordt besproken. Daarbij krijgt u adviezen over bijvoorbeeld het continueren van fysiotherapie of ergotherapie in de thuissituatie. Soms zijn bepaalde aanpassingen of hulpmiddelen voor in de thuissituatie wenselijk. Ook dit wordt met u besproken en zo nodig in gang gezet.

Ontslag

In overleg met u en het behandelteam volgt het ontslag. Eventuele medische benodigdheden, zoals zuurstof, worden aangevraagd in overleg met de longconsulent. Thuiszorg wordt in overleg met u door de Cliëntbemiddelaar aangevraagd.

Controle

Ook als u in PW-Jansen revalideert blijft het ziekenhuis de voortgang van uw herstel volgen. De longconsulent en de longarts van het ziekenhuis komen regelmatig naar PW-Jansen toe en zullen u daar bezoeken.