Menu
Plas- en poeppoli

Eerste afspraak plas- en poeppoli

Na verwijzing door de huisarts, behandelend specialist of de jeugdarts van de GGD, heeft u een afspraak gemaakt op de plas- of poeppoli. Indien u nog geen afspraak heeft, belt u de Kinderpoli.

De eerste afspraak

De eerste afspraak op de plas-en poeppoli bestaat uit:

1. Een anamnesegesprek met de kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist.
2. Uitleg over de werking van de blaas of de darmen.
3. Lichamelijk onderzoek door de kinderarts of verpleegkundig specialist.
4. Een plan van aanpak.

Voorbereiding op de eerste afspraak bij de plas-en poeppoli.

Om zoveel mogelijk informatie te hebben bij de eerste afspraak, bestaat de voorbereiding uit:

1. Vragenlijsten

Als voorbereiding op dit gesprek, staan in het dossier van uw kind twee vragenlijsten klaar. Mogelijk heeft u al bericht gehad, dat er een taak voor u klaarstaat. U kunt inloggen in MijnDZ voor het invullen van de lijsten. Hier vindt u ook informatie over de werkwijze en het aanvragen van de DigiD voor uw kind.

Na het invullen van de vragenlijsten, blijft de informatie bewaard in het dossier van uw kind. U kunt dit inzien, evenals de verdere rapportage van de behandeling. De verpleegkundige kan de informatie inzien voor uw komst, zodat zij op de hoogte is van uw hulpvraag. Digitaal invullen van de vragenlijsten heeft de voorkeur. Lukt het niet de lijsten digitaal in te vullen, dan zijn de vragenlijsten hieronder te downloaden, zodat u ze op papier kan invullen. De ingevulde lijsten neemt u mee bij de eerste afspraak.

Download vragenlijsten

2. Plas-en poepdagboek

Naast de vragenlijsten, vult u ook een plas- en/of poepdagboek in, op papier. De informatie uit het plas-of poepdagboek is essentieel voor het stellen van de diagnose en inzetten van de behandeling. Het advies is om op tijd te beginnen met het invullen van het dagboek. Het hoeven geen achtereenvolgende dagen te zijn.

De plas- en poepdagboeken kunt u hieronder downloaden. Als u het dagboek niet kunt printen, neem dan contact op met de Kinderpoli. Dan stuurt de Kinderpoli het graag naar u toe.

Voor vragen kunt u terecht bij de polikliniek Kindergeneeskunde, tel.: (0570) 53 50 80.

Download dagboeken