Menu
Pijncentrum Oost-Nederland

Vragenlijst eerste bezoek

Als u bent verwezen naar het Pijncentrum Oost-Nederland zult u van ons een e-mail ontvangen met daarin een link naar een uitgebreide vragenlijst. In deze lijst komen alle aspecten die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en onderhouden van pijn aan de orde.

Vragenlijst ter voorbereiding eerste polikliniekbezoek

De ingevulde vragenlijst is voor ons een belangrijk instrument om ons goed te kunnen voorbereiden op uw eerste polikliniekbezoek. De uitkomst van de vragenlijst kan een reden voor de specialist/verpleegkundig specialist zijn om uw casus eerst op een MDO (multidisciplinair overleg) te bespreken.

Deze vragenlijst is verplicht in het kader van de landelijk ingevoerde kwaliteitsregistratie. Wij vragen u om deze vragenlijst thuis op de computer in te vullen. Dit doet u door in te loggen op MijnDZ via www.mijn.dz.nl.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen kunt u alleen inloggen met DigiD met de app. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan via www.digid.nl

Als het u niet lukt om deze lijst thuis in te vullen, kunt u na overleg met het secretariaat de lijst ook in het ziekenhuis op het Pijncentrum invullen. Hiervoor komt u voorafgaand aan de 1e afspraak naar het ziekenhuis.

Indien u in verband met uw pijnklachten een behandeling krijgt, dan zult u na 4 maanden opnieuw digitaal het verzoek krijgen deze lijst in te vullen. Deze vragenlijst is korter dan de 1e vragenlijst. Door een voor en nameting met behulp van deze vragenlijst wordt de geleverde zorg transparant. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg rondom pijnklachten worden bewaakt en waar nodig verbeterd.