Menu
Pijncentrum Oost-Nederland

Uw eerste bezoek aan het Pijncentrum Oost-Nederland

Tijdens uw eerste bezoek krijgt u een gesprek met de pijnspecialist of met de verpleegkundig specialist. Het is niet vanzelfsprekend dat u tijdens dit eerste polibezoek een behandeling krijgt.

Bereid u zich alvast goed voor

Schrijf de vragen die u heeft op zodat u deze niet vergeet te stellen. De pijnspecialist/verpleegkundig specialist stellen u onder andere vragen over de beleving van uw pijn, zoals:

Ontstaan en aard (brandend, snijdend, schietend, tintelend enz.) van de pijnklachten.

  • De duur van uw klachten.
  • Waar precies de pijn zit en eventueel waar de uitstralende pijn wordt ervaren.
  • Hoe de pijn wordt ervaren bij inspanning of in rust.
  • Welke invloed pijn heeft op uw gemoedstoestand en op uw dagelijkse leven.

Verder willen de pijnspecialist en de verpleegkundig specialist graag van u weten:

  • Welke medicijnen u gebruikt. Neem daarom een actuele medicijnlijst mee van uw apotheek/huisarts. Denk ook aan bloed- verdunnende medicijnen.
  • Of u in het verleden eerder bent behandeld voor de pijnklachten en wat hiervan het resultaat was. Eventueel kan u gevraagd worden om toestemming te geven om medische gegevens bij andere instanties op te vragen.
  • Uw actuele gezondheidstoestand, ziekten en operaties
  • Zwangerschap en of zwangerschapswensen
  • Factoren die uw pijn beïnvloeden
  • Overgevoeligheden/allergieën.

Na het gesprek kan een lichamelijk of aanvullend onderzoek nodig zijn. Daarna zal de specialist/verpleegkundig specialist de mogelijke behandeling met u bespreken, hoe de behandeling wordt uitgevoerd en wat de eventuele risico’s van een behandeling zijn.

Voor de meeste behandelingen hebben wij een uitgebreide informatiefolder. U krijgt deze mee naar huis of u kunt deze digitaal terug vinden in MijnDZ, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.

Een behandeling wordt pas ingepland/uitgevoerd nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Downloads