Menu
Pijncentrum Oost-Nederland

Pijneducatie

Om als patiënt zelf de regie te kunnen voeren over de behandeling, benadering en aanpak van uw pijnprobleem moet u weten wat pijn is, waardoor de pijn bij u veroorzaakt wordt en waardoor het beïnvloed wordt. Ook als er geen medische oorzaak voor te vinden is moet u leren hoe het kan dat u toch pijn ervaart. Hiervoor is educatie nodig.

Kennis en inzicht vergroten

De educatie sluit aan bij de brede benadering van u als chronisch pijnpatiënt binnen de afdeling. Naast de oorzaken voor uw pijn wordt gekeken naar de gevolgen van de pijn op verschillende vlakken, zoals uw humeur, verdriet, relaties, werk enzovoort.

De individuele educatie binnen de afdeling is meer dan alleen voorlichting geven. Zo kunt u en eventueel uw partner deelnemen aan een online programma. Daarnaast bieden wij diverse activiteiten om uw kennis en inzicht te vergroten om zo nieuwe vaardigheden en gedrag aan te leren en vast te houden.

Door goede educatie kunt u zelf beter verantwoordelijkheid nemen voor uw ziekte en de kwaliteit van leven zo goed mogelijk behouden.