Menu
Pijncentrum Oost-Nederland

Over de afdeling

Het Pijncentrum Oost-Nederland van het Deventer Ziekenhuis is een onderdeel van de Anesthesiologie.

Lees voor

Pijncentrum Oost Nederland

De anesthesiologen die werkzaam zijn op het Pijncentrum hebben zich allen gespecialiseerd in de Pijngeneeskunde. Onze doelstelling is om chronische en/of oncologische pijnklachten naar een acceptabel niveau te brengen, het dagelijks functioneren te verbeteren en kwaliteit van leven te verhogen. Hiervoor stellen wij een individueel behandelplan op, zo nodig multidisciplinair bepaald.

Het Pijncentrum van ons ziekenhuis is erkend door de sectie pijngeneeskunde van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen. Dit wil zeggen dat het Pijncentrum voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van deze vereniging.

Onze afdeling bevindt zich op de 2e verdieping, u bereikt ons via route 250.

Team artsen en zorgverleners

Op het Pijncentrum Oost-Nederland werken pijnspecialisten, verpleegkundig specialisten, pijnconsulenten en pijnverpleegkundigen. Samen met ondersteunende medewerkers vormen zij het team.

Bij uw eerste bezoek zult u kennismaken met een van de pijnspecialisten of de verpleegkundig specialist.

De pijnspecialist is een anesthesioloog die zich naast het werk op de operatiekamer heeft gespecialiseerd in de pijngeneeskunde.

De verpleegkundig specialist is een hbo-master opgeleide verpleegkundige met het aandachtsgebied pijngeneeskunde. Naast haar verpleegkundige taken heeft zij ook medische bevoegdheden. Zij houdt o.a. zelfstandig poliklinische spreekuren, mag zelfstandig lichamelijk onderzoek uitvoeren en heeft een voorschrijfbevoegdheid. De verpleegkundig specialist werkt onder supervisie van de pijnspecialisten.

De pijnconsulent is een post-hbo opgeleide verpleegkundige of anesthesiemedewerker met het aandachtsgebied pijn. De pijnconsulent coördineert en verzorgt taken rondom uw afspraken, uw informatievoorziening, uw behandelingen en is uw directe aanspreekpunt bij vragen. Ze begeleiden de pijnspecialist bij de behandelingen en voeren zelfstandig het telefonische spreekuur uit.

De pijnverpleegkundige assisteert bij de behandelingen en het spreekuur, doen de nazorg na behandelingen en voeren de Qutenzabehandeling uit.

Het multidisciplinaire team

Op het pijncentrum werken we nauw samen met andere disciplines zoals neurologen, psychologen, revalidatieartsen en fysiotherapeuten. Iedere week is er tijd gereserveerd voor een multidisciplinair overleg (MDO). Tijdens dit overleg kunnen wij andere disciplines vragen mee te denken bij complexe pijnsituaties.