Menu
Oncologisch Centrum Deventer

Hematologie - werkwijze

Een diagnose kanker heeft veel impact. Er breekt een onzekere tijd aan, het vertrouwen in het lichaam is verdwenen en de toekomst is mogelijk minder vanzelfsprekend.

Om u zo goed mogelijk in dit proces te ondersteunen maakt de afdeling Hematologie van het Oncologisch Centrum Deventer (OCD) gebruik van casemanager, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen, multidisciplinair overleg, maatschappelijk werkers, diëtisten, fysiotherapie en hematologen.

Afdeling Hematologie

Gedurende uw tijd op de polikliniek hematologie zijn er vaak 3 fasen te onderscheiden:

  1. Diagnostische fase: tijdens deze fase moet duidelijk worden wat er met u aan de hand is
  2. Behandelfase: tijdens deze fase krijgt u een oncologische behandeling om uw ziekte te stoppen of te remmen.
  3. Follow up fase: tijdens deze fase wordt er op reguliere tijdstippen een afspraak met u gemaakt en bloed geprikt. U bereikt deze fase wanneer uw aandoening onder controle is maar nog wel vervolgd zal moeten worden.

Uw eerste bezoek aan de polikliniek duurt 30 minuten. Houdt u er rekening mee dat vervolgafspraken maximaal 15 minuten staan ingeboekt? Het oncologische vak maakt het onvermijdelijk dat deze termijnen geregeld worden overschreden. Laten we met z’n allen proberen dit voor de wachtende patiënten tot een minimum te beperken.

Aandoeningen en behandelingen