Menu
Neonatologie

Welkom op de afdeling Neonatologie

Ouders kunnen op de afdeling neonatologie de hele dag bij hun baby zijn. Wij betrekken de ouders zoveel mogelijk bij de zorg voor hun baby. Als het kan, mogen de ouders zelf hun baby verschonen, temperatuur opnemen, voeding geven en in bad doen. De verpleegkundige helpt u zo nodig daarbij.

Lees voor

Extra medische zorg

Op afdeling Neonatologie worden baby’s opgenomen die extra medische zorg nodig hebben, direct of kort na de geboorte. Bijvoorbeeld op de afdeling neonatologie worden baby’s om verschillende redenen opgenomen. Een aantal redenen kunnen zijn:

  • Te vroeg geboren
  • Een te laag geboorte gewicht hebben voor de duur van de zwangerschap
  • Een infectie
  • Geel zien
  • Zuurstof tekort rond om de geboorte
  • Aangeboren afwijkingen
  • Ademhalingsondersteuning nodig

Centrumfunctie voor regio Salland

De afdeling Neonatologie heeft een centrumfunctie voor de regio Salland. De zorg die wij bieden is op High Care/post Intensieve Care (IC) niveau. De afdeling omvat 14 bedden en daarvan zijn er 3 post IC bedden. De overige bedden kunnen zowel High Care als Medium Care zijn.

Er liggen baby’s op de afdeling die geboren zijn in het Deventer Ziekenhuis en baby’s die zijn overgeplaatst vanuit een intensive care (NICU).

Ook komt het voor dat het Deventer Ziekenhuis een tussenstation is, omdat uw baby post IC zorg nodig heeft. Heeft uw baby minder intensive zorg nodig dan wordt uw baby overgeplaatst naar een ziekenhuis dichter in de buurt.