Menu
Geriatrie

Uw afspraak

Uw huisarts of specialist heeft u verwezen naar de polikliniek Geriatrie in het Deventer Ziekenhuis. Lees hier wat u kunt verwachten van een bezoek aan deze afdeling.

Wat is Geriatrie?

Klinische geriatrie is het specialisme dat zich richt op ziekten bij ouderen, of ziekten die te maken hebben met het ouder worden. Daarbij wordt gekeken naar lichamelijke en geestelijke problemen, maar ook naar de gevolgen ervan op het dagelijks functioneren. Veel voorkomende problemen zijn:

 • u kunt zich niet meer goed zelfstandig redden;
 • u bent algeheel achteruit gegaan zonder aanwijsbare oorzaak;
 • u hebt problemen met het geheugen;
 • u hebt moeite met lopen en neigt te vallen;
 • u gebruikt veel medicijnen, waardoor u soms hinderlijke bijwerkingen ondervindt die uw functioneren beïnvloeden;
 • u bent verwezen vanwege een voorgenomen operatie.

Voorbereiding op het bezoek

Kom samen met iemand die voor u vertrouwd is naar het ziekenhuis. Dat kan uw partner zijn, een familielid of een goede kennis. Hij/zij kan aanvullende informatie geven om uw situatie zo volledig mogelijk in kaart te brengen en kan u zonodig helpen en ondersteunen.

Meenemen

Wilt u op de dag van het onderzoek het volgende meenemen?

 • Medicijnen die u gebruikt, of een lijst of overzicht hiervan;
 • Een zorgmap van de thuiszorg, als u die heeft;
 • Uw eigen loophulpmiddel (stok of rollator), als u dat gebruikt;
 • Uw bril en/of gehoorapparaat.

Als u nog geen patiëntenpas van het Deventer Ziekenhuis hebt, kunt u die eerst laten maken bij de receptie bij de hoofdingang. Hierbij hebt u een identiteitsbewijs en zorgpas/verzekeringspapieren nodig.

De dag van het onderzoek

Een bezoek aan de polikliniek Geriatrie duurt 1 ochtend of middag. Dat is nodig om in 1 bezoek een diagnose te kunnen stellen en adviezen te geven. Afhankelijk van de reden van verwijzing, wordt soms een kort bezoek van 1 uur ingepland. Dan vindt er alleen een gesprek en onderzoek door een arts plaats.

De volgende onderzoeken vinden plaats:

 • gesprek en algeheel lichamelijk onderzoek door een arts;
 • gesprek van de contactpersoon met een verpleegkundige;
 • bloedonderzoek, soms een ECG (hartfilmpje);
 • afhankelijk van het probleem aanvullend onderzoek zoals een geheugentest.

Tussen de onderzoeken door kunt u in de huiskamer wat drinken en uitrusten. Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek met u en degene die met u mee is gegaan. De uitslagen van de onderzoeken - en eventuele adviezen - worden dan besproken. Zo nodig wordt met u verder onderzoek afgesproken (bijvoorbeeld röntgenonderzoek, psychologisch onderzoek naar het geheugen en denkvermogen, beoordeling door een fysiotherapeut).

Download de folder