Menu
Geriatrie

70+ en in het Deventer ziekenhuis

Uit onderzoek blijkt dat mensen van 70 jaar of ouder snel achteruitgaan tijdens een ziekenhuisopname. Ze zijn vaak niet meer in staat de dingen te doen die ze voorheen graag deden. Voorkom onnodige achteruitgang en blijf actief tijdens uw ziekenhuisverblijf.

Uw huisarts of specialist heeft u verwezen naar de polikliniek Geriatrie in het Deventer Ziekenhuis. Lees hier wat u kunt verwachten van een bezoek aan deze afdeling.

Geriatrie

Rust Roest!

Als u veel op bed ligt gaat uw spierkracht en conditie snel achteruit.

Wat kunt u doen:

 • Draag overdag, als het kan, uw gewone kleding en stevige schoenen.
 • Kom elke dag 3 keer uit bed. Lukt dit niet alleen, vraag dan gerust om hulp.
 • Maak, als uw arts dit goed vindt, regelmatig een kleine wandeling.
 • Blijf niet op bed tijdens het bezoekuur, ga in een stoel zitten of loop samen een rondje.
 • Luister/kijk vanuit uw stoel naar radio of TV.
 • Is bedrust nodig? Probeer dit kort te houden en beweeg in uw bed regelmatig uw armen en benen.

Vallen

Uw bewegingen en reacties worden trager naarmate u ouder wordt. U hebt een verhoogd risico om te vallen. Bij ziekte of zwakte is die kans nog groter. Bent u in de afgelopen 6 maanden gevallen? Zo ja, dan komt een fysiotherapeut in het ziekenhuis bij u langs voor advies en oefeningen.

Wat kunt u zelf doen:

 • Neem bij opname stevige schoenen mee, uw bril en uw loophulpmiddel van thuis.
 • Vraag of ‘s nachts een lampje aan kan blijven als u dit gewend bent.
 • Komt u moeilijk uit bed? Vraag gerust om hulp.
 • Zorg dat u altijd bij de bel kunt.

Plotselinge verwardheid (delier)

Als u lichamelijk niet fit bent kunnen uw hersenen ontregeld raken. Dit noemt men ook wel een delier. Door de verwardheid bent u vaak moeilijker te behandelen en te verzorgen. Ook uw herstel gaat moeizamer. Een delier kan een vervelende en soms angstige ervaring zijn. Bij opname kijken we of er aanwijzingen zijn voor een delier of een verhoogd risico. Meer uitleg vindt u in de folder ‘acute verwardheid’.

Wat kunt u zelf doen:

 • Volg het dagritme dat u gewend bent: draag overdag uw gewone kleding (geen nachtkleding), bril en gehoorapparaat(en).
 • Neem vertrouwde spullen mee van thuis, zoals foto’s en een wekker.
 • Meld bij de verpleegkundige als u zich wat verward voelt of levendige dromen heeft.

Ziek zijn en herstellen kost energie

Goed eten en drinken is heel belangrijk voor uw gezondheid en herstel. In het ziekenhuis is hier veel aandacht voor. Heeft u geen trek of bent u in de afgelopen 6 maanden veel afgevallen zonder dat dit de bedoeling was. Dan roepen we de hulp in van een diëtist.

Wat kunt u zelf doen:

 • Eet en drink voldoende (minimaal 3 maaltijden per dag) ook al heeft u minder trek.
 • Eet en drink, als dit kan, aan tafel. Dit verkleint de kans op verslikken en dan bent u meteen in beweging.
 • Neem de tijd om te drinken en te eten. Vraag zo nodig hulp. Een familielid mag ook met u mee-eten tegen betaling.

Ook ná uw verblijf willen wij voor u de beste zorg

Hebt u na uw ziekenhuisopname nazorg nodig? Zoals thuiszorg of een tijdelijke opname in een woonzorginstelling? Vlak voor het ontslag komt een transferverpleegkundige bij u langs. Zij bespreekt met u en uw familie welke zorg nodig is en wat mogelijk is. Zij gaat dit vervolgens voor u regelen.