Menu
Aandoeningen

Wratten (verruca)

Wratten zijn meestal verheven, bloemkoolachtige uitgroeisels van de huid met een ruw oppervlak. De medische benaming is verruca. Vaak zijn er meerdere wratten gelijktijdig aanwezig, bijvoorbeeld aan de handen en voeten. Wratten komen veel voor, met name bij kinderen en jongvolwassenen.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 10

Het ontstaan van wratten

Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Wrattenvirussen zijn besmettelijk en worden verspreid door huidcontact, vooral wanneer de huid beschadigd of verweekt is. De tijd die verloopt tussen een besmetting en het ontstaan van een wrat varieert van twee tot zes maanden.