Menu
Aandoeningen

Wondaandoeningen

Een wond is een beschadiging van de huid. Meestal geneest de wond vanzelf maar soms is dat niet het geval, omdat het normale genezingsproces is verstoord. De wond wil niet genezen en dit gaat gepaard met pijn en/of ander ongemak. In dat geval spreken we van een gecompliceerde wond, die vraagt om specialistische zorg en behandeling.

Wonden/aandoeningen

  • Chirurgische wonden (door of na een operatie)
  • Decubitus wonden (doorligwonden)
  • Diabetische voetwonden (veroorzaakt door suikerziekte)
  • Traumawonden (bv. brandwonden of wonden door een ongeluk)
  • Open been (ulcus cruris) door veneus vaatlijden
  • Wonden ten gevolge van arterieel vaatlijden