Menu
Aandoeningen

Taal- en spraakstoornissen bij kinderen

Taalproblemen bij kinderen variëren van een wat latere start met praten tot een ernstige taalontwikkelingsstoornis. Er kunnen op verschillende gebieden taalproblemen ontstaan.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 44

Wat is het?

Door een taalprobleem kan een kind niet goed begrepen worden en zich minder goed uiten. Dit kan grote gevolgen hebben. Een kind kan bijvoorbeeld problemen krijgen op school, doordat klasgenoten het kind niet goed begrijpen. Als gevolg van een taalprobleem kunnen er leerproblemen ontstaan.

Spraakontwikkeling

Een kind zal in zijn eerste jaren nog niet (volledig) spreken. Wel worden er al snel geluidjes gemaakt. De articulatieorganen en spieren ontwikkelen zich de eerste jaren, zodat ze gebruikt kunnen worden voor het spreken. Daarnaast leren kinderen door te luisteren en na te doen, hoe ze bepaalde klanken kunnen maken en wanneer ze deze moeten inzetten. Bij het ene kind verloopt de spraakontwikkeling sneller dan bij het andere kind.

Articulatieprobleem

Een articulatieprobleem kan fonetisch of fonologisch van aard zijn. Bij een fonetische articulatiestoornis kan een kind een klank niet correct produceren. Slissen is een voorbeeld van een fonetische articulatiestoornis.

Bij een fonologische articulatiestoornis kan het kind een klank wel correct uitspreken, maar wordt de klank niet altijd correct ingezet. Je kan hierbij denken aan het verwisselen of weglaten van klanken in het spreken.

Meer weten?