Menu
Aandoeningen

Spondylo-artritis

​Spondylo-artritis komt van de woorden spondyl (wervel) en artritis (gewrichtsontsteking). een heel scala ogenschijnlijk los van elkaar voorkomende aandoeningen die echter dezelfde stoornis in het afweersysteem (auto-immuunziekten) hebben.

Bij spondylo-artritis kunnen niet alleen gewrichten (artritis) en aanhechtingen van pezen en banden ontstoken raken. Ook andere organen in het lichaam kunnen ontstekingskenmerken vertonen in bindweefsel wat lijkt op dat van de aanhechtingen.

Onderzoek en diagnose

Spondylo-artritis is een verzamelnaam voor ogenschijnlijk los van elkaar voorkomende aandoeningen die echter dezelfde stoornis in het afweersysteem (auto-immuunziekten) hebben.

Verschillende soorten

De meest bekende vorm van spondylo-artritis is de ziekte van Bechterew waarbij vooral de banden langs de wervelkolom en bekkengewrichten door ontsteking kunnen vergroeien en verbenen (rugverstijving). Aanhechtingen elders in het lichaam als die van de achillespees kunnen ook tot deze groep behoren evenals artritis van bijv. knieën en enkels.

Minder bekend maar zeker zo belangrijk zijn in deze groep de ziekte van Crohn (chronische darmziekte), uveïtis (oogontsteking in het oog), reactieve artritis (gewrichtsontstekingen als reactie op een infectie elders in het lichaam bijv. darminfectie), psoriasis (chronische huidziekte, soms gepaard gaand met artritis).

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de klachten en de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. Met laboratoriumonderzoek en beeldvorming (röntgenfoto’s, scans) kan een ontsteking en een eventuele vergroeiing worden bevestigd.

Onderzoeken