Menu
Aandoeningen

RSV (Respirator Syncytieel Virus)

RSV staat voor Respirator Syncytieel Virus, de meest voorkomende oorzaak van ernstige luchtweginfecties bij baby’s en kinderen onder de vier jaar. Het virus komt zoveel voor, dat ieder kind ermee besmet is geweest tegen de tijd dat het 3 jaar is.

Bij de meeste kleine kinderen uit de besmetting zich in een onschuldige luchtweginfectie die niet te onderscheiden is van een gewone verkoudheid.

Symptomen en risico's

RSV komt het hele jaar voor, maar vooral in de wintermaanden.

Klachten

De symptomen van RSV beperken zich vaak tot een verstopte neus of een loopneus, hoesten en soms oorontsteking. Opname in het ziekenhuis of extra behandeling is meestal niet nodig, ook niet als de lagere luchtwegen geïnfecteerd raken, hetgeen vaak voor komt. Bij infectie van de lagere luchtwegen heeft het kind enkele dagen lichte koorts, problemen met de ademhaling (die één tot twee weken kunnen aanhouden) en een hoest die soms langer duurt dan twee weken.

Ernst

Bij een baby of klein kind dat voor het eerst besmet is geraakt met RSV, kan zich een ernstige infectie ontwikkelen in de lagere luchtwegen. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen met deze infectie opgenomen in het ziekenhuis. Pasgeborenen of te vroeg geboren baby’s en baby’s met onderliggende aandoeningen, zoals erfelijke hart- en longafwijkingen, moeten meestal worden opgenomen.