Menu
Aandoeningen

Parkinson

Parkinson is een hersenziekte, die het leven ingrijpend verandert, maar niet levensbedreigend is. Bij Parkinson maken de hersenen te weinig dopamine aan. De hersencellen die dopamine maken, sterven langzaam af bij mensen met Parkinson.

Dopamine is een belangrijk chemisch stofje (een neurotransmitter) dat er onder andere voor zorgt dat we ons soepel kunnen bewegen. Ook van andere neurotransmitters ontstaat bij Parkinson een tekort.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 10

Onderzoek en diagnose

De ziekte van Parkinson verloopt bij iedereen anders. Het begint meestal geleidelijk, de klachten worden in de loop van de tijd erger (progressief verloop). Het is niet te voorspellen hoe snel de klachten zullen verergeren.

Symptomen

Kenmerkende symptomen van Parkinson zijn:

  • beven;
  • spieren in het hele lichaam werken minder goed en worden stijf;
  • bewegingstraagheid;
  • houdingsproblemen en valneiging (doorgaans pas in een later stadium).

Er zijn ook andere symptomen die niets met beweging te maken hebben. Deze komen vaak in een later stadium van de ziekte voor. Bijvoorbeeld: spraakprobleem, slaapstoornissen, moeheid of stemmingsveranderingen.

Neuroloog

Wanneer u met uw klachten door de huisarts bent doorverwezen naar het ziekenhuis, komt u terecht op de neurologie-afdeling. Daar doet een neuroloog onderzoek naar uw klachten. Indien nodig stelt de arts samen met u een behandelplan op.

Meer informatie

Parkinson Vereniging
Tel.: 030- 656 13 69
Bereikbaar: werkdagen 10.00 en 16.00 uur
E: info@parkinson-vereniging.nl
W: www.parkinson-vereniging.nl

Parkinson zorgzoeker
Informatie over zorgverleners en
zorgactiviteiten bij u in de buurt.
www.parkinsonzorgzoeker.nl