Menu
Aandoeningen

Oorsuizen (tinnitus)

Er is sprake van oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd, als iemand een geluidsgewaarwording heeft zonder dat er een externe bron aan te wijzen is. Men hoort geluiden die er niet zijn. Zo`n geluid kan in alle mogelijke vormen voorkomen: ruisen, fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of afwisselend, hard of zacht. Een deel van deze mensen ondervindt hiervan zoveel hinder, dat een normaal leven verstoord wordt.

Afdeling(en)

Onderzoek door de KNO-arts in het Oorcentrum

Wanneer u bij het Oorcentrum komt voor klachten van oorsuizen, zal de assistente u een paar vragen stellen en neemt ze een gehoortest bij u af. Daarna kan de KNO arts onderzoeken wat voor oorzaak het oorsuizen bij u heeft. Deze onderzoeken worden soms in één consult gedaan, maar soms dient u apart terug te komen voor onderzoeken en uitslagen. Dit komt doordat enkele onderzoeken op andere afdelingen gebeuren, zodat we op de uitslag daarvan moeten wachten.

Is behandeling mogelijk?

Zeldzaam kan het oorsuizen een uiting zijn van een aandoening die met medicijnen of andere medische behandelingen kan worden bestreden.

Oorsuizen gaat echter vaak gepaard met binnenoor-gehoorverlies en is in de meeste gevallen een soort bijproduct van slechthorendheid. Als u qua mate van gehoorverlies in aanmerking komt voor een hoortoestel, kunnen de klachten van het oorsuizen door het dragen van hoortoestel verminderen. Ook kan een tinnitusmaskeerder in sommige situaties (tijdelijk) helpen: dit apparaatje geeft een geluid af, waardoor uw aandacht op het oorsuizen op de achtergrond komt en u het oorsuizen niet meer als erg aanwezig ervaart. Ook kan een goed effect worden verkregen door het luisteren naar muziek.

Er zijn heel veel vormen van tinnitus, waarbij de reguliere geneeskunde en bovengenoemde hulpmiddelen echter geen echte hulp kunnen bieden. De alternatieve geneeskunde, zoals homeopathie, acupunctuur en geluidstherapie kan dit evenmin. Toch zijn er gevallen bekend van mensen, voor wie de tinnitus-belasting aanmerkelijk afnam. Meestal komt het erop neer dat de patiënt moet leren accepteren dat oorsuizen niet weg kan worden genomen en dat er geleerd moet worden hoe om te gaan met oorsuizen. Uit de verhalen van mensen die tinnitus hebben, blijkt dat het moeten accepteren vaak leidt tot boosheid, angst of depressiviteit. Voor hen zijn de geluiden blijvend en ze zullen niet meer weggaan.

Wat kunt u doen om te leren omgaan met oorsuizen?

 • Laat uw oren/gehoor altijd medisch en audiologisch onderzoeken op eventuele afwijkingen.
 • Probeer spanningen te vermijden; spanning stimuleert een toch al te gespannen hoorsysteem.
 • Zorg voor voldoende rust en vermijdt oververmoeidheid.
 • Zoek zoveel mogelijk afleiding, onderneem activiteiten in de frisse buitenlucht (zuurstofrijk), maar las wel rustpauzes in.
 • Probeer situaties waarbij veel lawaai is, te vermijden; gebruik zonodig gehoorbeschermers.
 • Probeer zo goed mogelijk te slapen, met het hoofd wat hoger,bijvoorbeeld door middel van een verhoogd hoofdeinde.
 • Zorg voor een goede bloeddruk, passend bij uw leeftijd.
 • Leer uw oorsuizen te aanvaarden als een vervelende realiteit en probeer er zo weinig mogelijk aandacht aan te schenken.
 • Men hoort het oorsuizen meestal in een stille omgeving. Een afleidend geluid, bijvoorbeeld een radio, ventilator of zelfs een tikkende klok kan uw geluid maskeren.
 • Lees bij medicijngebruik eerst de bijsluiter goed na op eventueel oorsuizenrisico.
 • Gebruik kalmerende middelen alleen op voorschrift van uw arts en dan het liefst zo weinig mogelijk.
 • Wees matig met stimulerende middelen waaronder ook alcohol, koffie en zelfs chocolade worden gerekend.
 • Probeer een zo overzichtelijk mogelijk leven te leiden