Menu
Aandoeningen

Ontlastingincontinentie

Ontlastingsincontinentie is het ongewild verlies van ontlasting of het niet kunnen ophouden van ontlasting. Incontinentie van ontlasting komt vrij veel voor. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 100.000 mensen met ontlastingsincontinentie.

Onderzoek en diagnose

Problemen met ontlasting komen veel voor. Mocht u problemen op dit gebied ervaren, vraag dan uw huisarts om een verwijzing en maak gerust een afspraak bij het Defecatie Expertise Centrum van het Deventer Ziekenhuis.

Defecatie Expertise Centrum (DEC)

Als u ontlastingsproblemen hebt, zoals het verlies van ontlasting (incontinentie), het vasthouden of het er niet goed uitkrijgen van ontlasting (obstipatie), dan kan het Defecatie Expertise Centrum (DEC) u mogelijk helpen. U vindt hier alle deskundigheid bij 1 centrum. Het Deventer Ziekenhuis geeft met het DEC zichtbaar invulling aan de aanpak van ontlastingproblemen en onderscheidt zich daarmee van omliggende ziekenhuizen. Het DEC beschikt over:

  • een gespecialiseerde team van specialisten en andere deskundigen die vanuit een breed perspectief naar ontlastingproblemen kunnen kijken en effectieve behandelingen kunnen geven.
  • actuele wetenschappelijke inzichten die kunnen leiden tot mogelijke (nieuwe) behandelingen.