Menu
Aandoeningen

Multiresistente bacteriën

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Bacteriën horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie. Maar sommige bacteriën kunnen infecties veroorzaken. Bacteriën kunnen ongevoelig (multiresistent) worden voor sommige antibiotica. Dit betekent dat de gangbare antibiotica niet helpen bij een infectie met deze bacteriën. Daardoor vormen ze een extra groot risico.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 70

Oorzaken en gevolgen

U kunt op verschillende manieren ‘drager’ worden van een multiresistente bacterie. Bijvoorbeeld door veel en vaak diverse soorten antibiotica te gebruiken. in het verleden, door het eten van vlees of door opname in een buitenlands ziekenhuis waar vaker multiresistente bacteriën voorkomen

Infectie

Als er geen sprake is van een infectie is het niet nodig om de bacterie te bestrijden. Het is mogelijk dat u de bacterie vanzelf weer kwijtraakt. Wel is de kans op verspreiding van een multiresistente bacterie groter in een ziekenhuis, door intensief contact tussen verpleging, artsen en patiënt.

Gevolgen

Multiresistente bacteriën geven meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen. Wanneer iemand een infectie heeft, zijn er minder mogelijkheden om de infectie met antibiotica te bestrijden. Soms is het zelfs nodig om voor behandeling te worden opgenomen in het ziekenhuis, omdat alleen antibiotica via een infuus nog werkzaam is.