Menu
Aandoeningen

Kanker bij kinderen

Kinderen met een oncologische aandoening worden in Nederland behandeld in het Prinses Maxima Centrum of in één van de academische ziekenhuizen. Deze centra werken samen met ongeveer 15 regionale ziekenhuizen, waaronder het Deventer Ziekenhuis.

Shared Care Centrum

Ook is het Deventer Ziekenhuis aangewezen als 1 van de 15 ziekenhuizen die samenwerken met het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht. Concreet betekent dit dat de diagnose kanker wordt bevestigd in het PMC, daar de behandeling start, en dat een deel van de vervolgzorg in Deventer plaatsvindt. Het Deventer Ziekenhuis zorgt hiermee voor een groot aantal patiëntjes uit de wijde regio.

Het aanreiken van zorg dicht(er) bij huis maakt het mogelijk de vaak langdurige behandeling beter in het dagelijks leven van een gezin te passen. 'Ver weg wat moet' en 'Dichtbij wat kan'.