Menu
Aandoeningen

Kaakgewrichtsklachten

Kaakgewrichtsklachten zijn klachten veroorzaakt door de kaakgewrichten zoals pijn, knappen of het kraken van de gewrichten. Ook kunnen bewegingsbeperking of blokkering van de gewrichten optreden.

Onderzoek en diagnose

Afbijten, kauwen, lachen, geeuwen of tandenpoetsen zijn activiteiten waarbij hinder kan worden ondervonden.

Bij de meeste mensen nemen de klachten na verloop van tijd weer af en kan de mond weer zonder noemenswaardige hinder worden gebruikt. Om uw klachten te verminderen, moet u de kaakgewrichten en kauwspieren zo veel mogelijk rust geven. Dus: niet te zwaar belasten, maar wel bewegen.