Menu
Aandoeningen

Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk (hypertensie) komt veel voor. Door een langdurige te hoge bloeddruk kan aderverkalking ontstaan of verergeren. Dat kan leiden tot een hartinfarct, een beroerte, achteruitgang van de nierfunctie of problemen met de doorbloeding van de benen.

Onderzoek en diagnose

De behandeling van hoge bloeddruk is er op gericht om de gevolgen ervan te voorkomen. Dit betekent dat ook andere oorzaken voor aderverkalking (risicofactoren) door de arts in kaart worden gebracht en behandeld.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren zijn: roken, te hoog cholesterol, diabetes, een verminderde nierfunctie en overgewicht. In sommige families komen meer hart-en vaatziekten voor dan in andere. Verder is het zo dat mannen meestal eerder een hartinfarct of beroerte krijgen dan vrouwen.

De oorzaak van hypertensie

Slechts bij een klein aantal patiënten is de hoge bloeddruk het gevolg van een onderliggende ziekte. In het merendeel van de patienten blijft de oorzaak onbekend. Er wordt alleen gezocht naar een onderliggende oorzaak als de bloeddruk op jonge leeftijd al verhoogd is, bij bepaalde klachten of als de bloeddruk niet goed reageert op behandeling met drie verschillende medicijnen.

Welke bloeddruk is goed?

De bloeddruk bestaat uit 2 getallen, waarbij het 1e (hoogste) getal de bovendruk betreft. Voor de vaststelling van het risico is de bovendruk het belangrijkst. Als streefwaarde voor de bloeddruk wordt meestal aangehouden: lager dan 140/85. Bij mensen met een verder laag risico op hart-en vaatziekten hoeft een hogere bloeddruk niet altijd met medicijnen te worden behandeld. Bij een hoog risico, zoals bijvoorbeeld bij patiënten met hart- of nierziekten moet soms gestreefd worden naar bloeddruk van 130/75 of nog lager. De bloeddruk kan eenvoudig worden gemeten.

Witte jassen bloeddruk

De bloeddruk kan sterk variëren en is soms alleen in de spreekkamer van de dokter verhoogd en daarbuiten normaal. Dit wordt wel witte-jassen hypertensie genoemd. Om er achter te komen of dit bij u het geval is, kunnen er extra metingen worden gedaan. Vaak wordt een half-uurs meting in het ziekenhuis gedaan. Voorafgaand aan het bezoek aan de arts wordt dan gedurende een half uur de bloeddruk door een automatische bloeddrukmeter (datascope) in een rustig kamertje op een gemakkelijke stoel gemeten.

24 uurs meting

Een uitgebreidere meting is een 24-uursbloeddrukmeting. Hierbij krijgt u een kastje met een bloeddrukmeter mee naar huis, waarbij gedurende 24 uur de bloeddruk overdag elk half uur en 's nachts elk uur wordt gemeten.

Zelfmeting

U kunt ook zelf de bloeddruk meten, via de arts kunnen bloeddrukmeters worden uitgeleend. U kunt ook zelf een meter kopen. Het is hierbij wel belangrijk om een goede bloeddrukmeter aan te schaffen. Als de meter niet betrouwbaar is, kunt u geen conclusies aan de meting verbinden. Polsbloeddrukmeters worden afgeraden.