Menu
Aandoeningen

Galstenen

Galstenen zijn harde steentjes in de galblaas of in de galwegen. In de westerse wereld ontstaan deze steentjes meestal door te veel cholesterol. Er ontstaan dan vaste kristallen cholesterol. Deze kristallen hopen zich op en vormen steentjes.

Hebt u veel last van de galstenen? Dan is het waarschijnlijk nodig de galblaas weg te halen.

Onderzoek en diagnose

Meestal kan een arts galstenen vrij makkelijk opsporen met een echografie. Een enkele keer is een MRI-scan nodig om kleine galstenen te kunnen zien.

Onderzoeken