Menu
Aandoeningen

Darmkanker

Jaarlijks krijgen ruim 120.000 mensen de diagnose kanker in Nederland. Daarvan zo'n 12.000 mensen (endel)darmkanker. Endeldarmkanker bevindt zich in het einde van de darm (het rectum).Dit treft ongeveer 3000 mensen, tegenover 9.000 mensen waarbij darmkanker wordt vastgesteld. Bij beide betreft het zowel mannen als vrouwen, doorgaans ouder dan 60 jaar.

Wat is het?

Darmkanker ontstaat vrijwel altijd uit een poliep. Dat is een woekering van het darmslijmvlies. De meeste poliepen zijn goedaardig en blijven dat ook. Slechts in een klein percentage poliepen komen ‘onrustige cellen’ voor. Als kwaadaardige cellen in de wand van de darm groeien, spreken we van darmkanker. Wanneer de cellen zich verspreiden via bloedvaten, kunnen uitzaaiingen ontstaan.

In ons ziekenhuis is de zorg voor darmkankerpatiënten gestructureerd in een zorgpad. Daardoor kunnen wij snel helpen, en de tijd tussen onderzoek en behandeling kort houden.

Verwijzing

De huisarts verwijst u naar het Deventer Ziekenhuis als u:

  • een veranderd ontlastingspatroon hebt;
  • bloed bij de ontlasting hebt;
  • het rectaal toucher bij de huisarts afwijkend was;
  • u bloedarmoede hebt door ijzergebrek, darmpoliepen in het verleden, of een erfelijke belasting.

Afspraak maken

Voor een afspraak kunt u bellen met de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. Vaak maakt uw huisarts de eerste afspraak voor u.

Wetenschappelijk onderzoe

In het Deventer Ziekenhuis wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Op deze manier is beter inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven.