Menu
Aandoeningen

Buikwandpijnsyndroom (ACNES)

ACNES staat voor Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Het betreft een aandoening van pijn in de buikwand, veroorzaakt door kleine zenuwen die bekneld zitten. Er wordt steeds meer bekend over ACNES.

Sinds een aantal jaren worden patiënten met deze aandoening behandeld door de anesthesiologen van het Pijncentrum Oost Nederland en de specialisten van de afdeling Heelkunde.

Onderzoek en diagnose

De klachten van ACNES zijn specifiek. De pijn bevindt zich altijd op dezelfde plaats en is vaak met één vinger aan te wijzen. De pijnklachten nemen vaak toe bij het aanspannen van de buikspieren zoals bukken, overeind komen, zitten en sporten. In een ontspannen houding vermindert of verdwijnt de pijn vaak.

De zenuw die klachten veroorzaakt is met beeldvorming (zoals echografie of CT/MRI-scan) niet zichtbaar. De diagnose wordt gesteld op basis van uw klachten, het lichamelijk onderzoek en een proefinjectie met verdoving. Sommige patiënten zijn gerustgesteld nadat er een relatief onschuldige diagnose is gesteld. Zij kunnen met behulp van adviezen hun activiteiten aanpassen op de pijn. Als de pijn het dagelijks leven verstoort, wordt er wel een behandeling voorgesteld.